พระอาทิตย์ขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, พระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, เวลาพระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ตารางพระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:51068° 18:59292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:51067° 19:00293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:51067° 19:00293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:50067° 19:02293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:50066° 19:02294°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:00074° 18:51286°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:00073° 18:51287°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:59073° 18:51287°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:59073° 18:52287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:58073° 18:52288°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:58072° 18:53288°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:57072° 18:53288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:57072° 18:53289°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:56071° 18:54289°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:56071° 18:54289°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:55071° 18:54289°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:55071° 18:55290°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:54070° 18:55290°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:54070° 18:56290°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:54070° 18:56290°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:53069° 18:56291°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:53069° 18:57291°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:53069° 18:57291°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:52069° 18:57291°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:52069° 18:58292°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:52068° 18:58292°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:51068° 18:59292°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:51068° 18:59292°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:51068° 18:59292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:51067° 19:00293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:51067° 19:00293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:50067° 19:01293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:50067° 19:02293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:50066° 19:02294°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy