พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, พระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0021:31°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0022:28°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0023:19°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0000:04°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0000:44°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0001:22°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0001:58°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:57° 00:0016:16°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0017:14°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0018:16°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0019:22°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0020:28°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0021:31°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0022:28°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0023:19°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0000:04°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0000:44°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0001:22°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0001:58°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0002:36°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0003:15°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0003:57°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0004:42°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0005:32°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0006:24°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0007:18°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0008:13°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0009:06°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0009:57°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0010:46°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0011:34°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0012:23°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0013:12°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0014:03°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0014:58°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0015:58°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy