พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, พระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:19100° 17:59260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:20101° 17:58259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:20101° 17:57259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:20101° 17:57258°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:21102° 17:56258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:21102° 17:55258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:21102° 17:55257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:22103° 17:54257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:15093° 18:13267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:15093° 18:12266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:15094° 18:11266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:15094° 18:10266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:15095° 18:09265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:16095° 18:08265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:16096° 18:08264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:16096° 18:07264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:16096° 18:06263°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:17097° 18:05263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:17097° 18:04263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:17098° 18:04262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:17098° 18:03262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:18098° 18:02261°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:18099° 18:01261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:18099° 18:01261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:19099° 18:00260°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:19100° 17:59260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:19100° 17:59260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:20101° 17:58259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:20101° 17:57259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:20101° 17:57258°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:21102° 17:56258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:21102° 17:55258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:21102° 17:55257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:22103° 17:54257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:22103° 17:54257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:22104° 17:53256°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:23104° 17:53256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:23104° 17:52256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:24105° 17:51255°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy