พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, พระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:48068° 18:54292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:47068° 18:55293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:47067° 18:55293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:47067° 18:57293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:47067° 18:57294°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:57074° 18:46286°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:56074° 18:46287°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:56073° 18:47287°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:55073° 18:47287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:55073° 18:47288°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:54072° 18:48288°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:54072° 18:48288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:53072° 18:48288°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:53071° 18:49289°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:52071° 18:49289°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:52071° 18:49289°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:51071° 18:50290°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:51070° 18:50290°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:51070° 18:51290°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:50070° 18:51290°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:50070° 18:51291°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:49069° 18:52291°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:49069° 18:52291°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:49069° 18:52291°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:49069° 18:53292°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:48068° 18:53292°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:48068° 18:54292°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:48068° 18:54292°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:48068° 18:54292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:47068° 18:55293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:47067° 18:55293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:47067° 18:56293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:47067° 18:57293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:47067° 18:57294°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy