พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, พระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:58068° 19:03291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:00069° 19:01291°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:00070° 19:01290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:00070° 19:01290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:01070° 19:00290°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256405:51065° 19:05295°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256405:51065° 19:05295°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256405:51065° 19:05295°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256405:52065° 19:05295°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256405:52066° 19:05294°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256405:52066° 19:05294°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256405:53066° 19:05294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256405:53066° 19:05294°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:53066° 19:05294°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:54066° 19:05294°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256405:54066° 19:05294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256405:54066° 19:05294°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256405:55067° 19:05293°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256405:55067° 19:05293°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256405:55067° 19:05293°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256405:56067° 19:04293°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256405:56067° 19:04293°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256405:56067° 19:04292°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256405:57068° 19:04292°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256405:57068° 19:04292°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256405:58068° 19:03292°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256405:58068° 19:03292°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:58068° 19:03291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:59069° 19:02291°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:00069° 19:01291°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:00070° 19:01290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:00070° 19:01290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:01070° 19:00290°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256406:01070° 19:00289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy