พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงราย (เชียงแสน) พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), พระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน)

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:41068° 18:53293°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:40067° 18:53293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:40067° 18:53293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:40067° 18:54293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:40067° 18:54293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:40067° 18:55294°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:39066° 18:55294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:39066° 18:55294°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:50074° 18:43287°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:50073° 18:44287°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:49073° 18:44287°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:49073° 18:45287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:48072° 18:45288°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:48072° 18:45288°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:47072° 18:46288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:47072° 18:46289°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:46071° 18:46289°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:46071° 18:47289°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:45071° 18:47290°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:45070° 18:48290°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:44070° 18:48290°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:44070° 18:49290°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:43070° 18:49291°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:43069° 18:49291°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:43069° 18:50291°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:42069° 18:50291°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:42069° 18:51292°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:42068° 18:51292°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:41068° 18:51292°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:41068° 18:52292°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:41068° 18:52292°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:41068° 18:53293°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:40067° 18:53293°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:40067° 18:53293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:40067° 18:54293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:40067° 18:54293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:40067° 18:55294°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:39066° 18:55294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:39066° 18:55294°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy