พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงราย (เชียงแสน) กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), พระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:51068° 19:01292°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:52068° 19:00291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:52069° 19:00291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:52069° 19:00291°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:53069° 18:59291°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:53069° 18:59290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:54070° 18:58290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:54070° 18:58290°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256405:43065° 19:04295°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256405:44065° 19:04295°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256405:44065° 19:04295°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256405:44065° 19:04295°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256405:45065° 19:04295°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256405:45065° 19:04295°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256405:45065° 19:04294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256405:46066° 19:04294°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:46066° 19:04294°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:46066° 19:04294°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256405:47066° 19:03294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256405:47066° 19:03294°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256405:48066° 19:03294°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256405:48066° 19:03293°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256405:48067° 19:03293°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256405:49067° 19:03293°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256405:49067° 19:02293°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256405:49067° 19:02293°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256405:50067° 19:02293°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256405:50068° 19:02292°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256405:51068° 19:01292°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256405:51068° 19:01292°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:51068° 19:01292°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:52068° 19:00291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:52069° 19:00291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:52069° 19:00291°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:53069° 18:59291°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:53069° 18:59290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:54070° 18:58290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:54070° 18:58290°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256405:54070° 18:58290°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy