พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงราย (เชียงแสน) ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), พระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน)

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:16100° 17:53259°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:16101° 17:52259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:17101° 17:52259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:17101° 17:51258°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:17102° 17:50258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:18102° 17:50258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:18103° 17:49257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:19103° 17:48257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:11093° 18:08267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:11093° 18:07266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:11094° 18:06266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:11094° 18:05265°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:12095° 18:04265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:12095° 18:03265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:12096° 18:03264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:12096° 18:02264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:13096° 18:01263°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:13097° 18:00263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:13097° 17:59263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:14098° 17:58262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:14098° 17:58262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:14098° 17:57261°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:15099° 17:56261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:15099° 17:55261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:15100° 17:55260°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:16100° 17:54260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:16100° 17:53259°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:16101° 17:52259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:17101° 17:52259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:17101° 17:51258°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:17102° 17:50258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:18102° 17:50258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:18103° 17:49257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:19103° 17:48257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:19103° 17:48257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:20104° 17:47256°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:20104° 17:47256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:20104° 17:46255°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:21105° 17:45255°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy