พระอาทิตย์ขึ้น-ตก เชียงราย (เชียงแสน) มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), พระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระอาทิตย์ตก เชียงราย (เชียงแสน)

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0021:30°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0022:27°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0023:17°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0000:01°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0000:40°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0001:17°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0001:53°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:56° 00:0016:13°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:56° 00:0017:12°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:57° 00:0018:15°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:57° 00:0019:21°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:57° 00:0020:27°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0021:30°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0022:27°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:58° 00:0023:17°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0000:01°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:59° 00:0000:40°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0001:17°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0001:53°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0019:00° 00:0002:30°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0003:08°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0003:49°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0004:34°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0019:01° 00:0005:24°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0006:16°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0007:10°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0008:05°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0008:58°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0009:50°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0010:40°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0011:29°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0012:18°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0013:08°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0014:00°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0014:56°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0015:56°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy