พระอาทิตย์ขึ้น-ตก อ่าวสัตหีบ มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, พระอาทิตย์ตก อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, เวลาพระอาทิตย์ตก อ่าวสัตหีบ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ตารางพระอาทิตย์ตก อ่าวสัตหีบ

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:09°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0022:08°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:01°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:49°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0000:32°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:13°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:53°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0016:02°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0016:57°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0017:56°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0019:00°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0020:05°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:09°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0022:08°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:01°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:49°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0000:32°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:13°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:53°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0002:33°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0003:15°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0004:00°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0004:47°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0005:38°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0006:31°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0007:25°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0008:18°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0009:09°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0009:57°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0010:44°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0011:30°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0012:15°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0013:02°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0013:50°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0014:42°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0015:39°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy