พระอาทิตย์ขึ้น-ตก หนองคาย พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, พระอาทิตย์ตก หนองคาย, ดวงจันทร์ขึ้น หนองคาย, ดวงจันทร์ตก หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ตก หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ตก หนองคาย

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:34068° 18:38292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:34068° 18:38292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:34068° 18:39293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:34067° 18:39293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:33067° 18:39293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:43074° 18:30286°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:42074° 18:30287°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:42073° 18:30287°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:41073° 18:31287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:41073° 18:31287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:40072° 18:31288°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:40072° 18:32288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:39072° 18:32288°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:39072° 18:32289°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:38071° 18:33289°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:38071° 18:33289°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:38071° 18:33289°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:37070° 18:34290°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:37070° 18:34290°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:37070° 18:35290°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:36070° 18:35290°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:36069° 18:35291°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:36069° 18:36291°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:35069° 18:36291°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:35069° 18:36291°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:35069° 18:37292°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:35068° 18:37292°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:34068° 18:37292°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:34068° 18:38292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:34068° 18:38292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:34068° 18:39293°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:34067° 18:39293°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:33067° 18:39293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:33067° 18:40293°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy