พระอาทิตย์ขึ้น-ตก หนองคาย มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, พระอาทิตย์ตก หนองคาย, ดวงจันทร์ขึ้น หนองคาย, ดวงจันทร์ตก หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, เวลาพระอาทิตย์ตก หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น หนองคาย, ตารางพระอาทิตย์ตก หนองคาย

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0021:13°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0022:11°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0023:02°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0023:47°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0000:28°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0001:06°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0001:43°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0016:00°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0016:57°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0017:59°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0019:04°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0020:10°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0021:13°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0022:11°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0023:02°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0023:47°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0000:28°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0001:06°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0001:43°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0002:21°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0003:00°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0003:43°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0004:29°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0005:18°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0006:11°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0007:05°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0007:59°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0008:52°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0009:43°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0010:32°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0011:19°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0012:07°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0012:56°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0013:47°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0014:41°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0015:40°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy