พระอาทิตย์ขึ้น-ตก สุราษฏร์ธานี มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, พระอาทิตย์ตก สุราษฏร์ธานี, ดวงจันทร์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, ดวงจันทร์ตก สุราษฏร์ธานี, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, เวลาพระอาทิตย์ตก สุราษฏร์ธานี, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, ตารางพระอาทิตย์ตก สุราษฏร์ธานี

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:07°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0022:07°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:02°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:51°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0000:37°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:19°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0002:01°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0016:05°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0016:58°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0017:56°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0018:59°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0020:03°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:07°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0022:07°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:02°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0023:51°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0000:37°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:19°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0002:01°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0002:43°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0003:26°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0004:12°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0005:01°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0005:52°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0006:46°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0007:39°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0008:31°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0009:21°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0010:08°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0010:54°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0011:38°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0012:22°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0013:07°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0013:54°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0014:44°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0015:39°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy