พระอาทิตย์ขึ้น-ตก สระแก้ว มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น สระแก้ว, พระอาทิตย์ตก สระแก้ว, ดวงจันทร์ขึ้น สระแก้ว, ดวงจันทร์ตก สระแก้ว, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สระแก้ว, เวลาพระอาทิตย์ตก สระแก้ว, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น สระแก้ว, ตารางพระอาทิตย์ตก สระแก้ว

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0021:06°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0022:05°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0022:58°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0023:45°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0000:28°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0001:08°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0001:48°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0015:58°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0016:54°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0017:54°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0018:57°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0020:03°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0021:06°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0022:05°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0022:58°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0023:45°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0000:28°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0001:08°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0001:48°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0002:27°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0003:09°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0003:53°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0004:40°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0005:30°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0006:23°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0007:17°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0008:10°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0009:02°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0009:51°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0010:38°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0011:24°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0012:10°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0012:57°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0013:46°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0014:39°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0015:36°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy