พระอาทิตย์ขึ้น-ตก สมุทรปราการ มกราคม 2566

พระอาทิตย์ขึ้น สมุทรปราการ, พระอาทิตย์ตก สมุทรปราการ, ดวงจันทร์ขึ้น สมุทรปราการ, ดวงจันทร์ตก สมุทรปราการ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สมุทรปราการ, เวลาพระอาทิตย์ตก สมุทรปราการ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น สมุทรปราการ, ตารางพระอาทิตย์ตก สมุทรปราการ

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:45108° 18:1612:21°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:45108° 18:1713:04°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:45108° 18:1713:49°
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0018:18° 00:0014:37°
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0018:18° 00:0015:27°
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0018:18° 00:0016:19°
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0018:19° 00:0017:11°
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0018:19° 00:0018:02°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256606:41114° 18:0113:42°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256606:41113° 18:0214:22°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256606:41113° 18:0215:05°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256606:42113° 18:0315:52°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256606:42113° 18:0316:41°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256606:42113° 18:0417:32°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256606:43113° 18:0518:24°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256606:43113° 18:0519:16°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256606:43113° 18:0620:06°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256606:44112° 18:0620:55°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256606:44112° 18:0721:43°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256606:44112° 18:0722:29°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256606:44112° 18:0823:16°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256606:44112° 18:09-
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256606:45112° 18:0900:04°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256606:45111° 18:1000:55°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256606:45111° 18:1001:49°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256606:45111° 18:1102:48°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256606:45111° 18:1103:52°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256606:45111° 18:1204:59°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256606:45110° 18:1206:05°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256606:45110° 18:1307:08°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256606:45110° 18:1308:04°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256606:45110° 18:1408:54°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256606:45109° 18:1409:39°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256606:45109° 18:1510:21°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256606:45109° 18:1511:01°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256606:45109° 18:1611:40°
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:45108° 18:1612:21°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:45108° 18:1713:04°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:45108° 18:1713:49°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy