พระอาทิตย์ขึ้น-ตก สตูล (เกาะตะรุเตา) ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), พระอาทิตย์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), ดวงจันทร์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), ดวงจันทร์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), เวลาพระอาทิตย์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น สตูล (เกาะตะรุเตา), ตารางพระอาทิตย์ตก สตูล (เกาะตะรุเตา)

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:08100° 18:05260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:08100° 18:05260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:08101° 18:04259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:08101° 18:04259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:08101° 18:04258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:08102° 18:03258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:08102° 18:03258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:08102° 18:03257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:0993° 18:13267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:0993° 18:12266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:0994° 18:12266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:0994° 18:11266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:0995° 18:11265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:0995° 18:10265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:0995° 18:10264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:0896° 18:09264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:0896° 18:09264°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:0897° 18:08263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:0897° 18:08263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:0897° 18:08262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:0898° 18:07262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:0898° 18:07262°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:0898° 18:06261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:0899° 18:06261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:0899° 18:06261°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:08100° 18:05260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:08100° 18:05260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:08100° 18:05260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:08101° 18:04259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:08101° 18:04259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:08101° 18:04258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:08102° 18:03258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:08102° 18:03258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:08102° 18:03257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:08103° 18:02257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:08103° 18:02257°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:08103° 18:02256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:08104° 18:02256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:08104° 18:02256°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy