พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ยะลา มกราคม 2566

พระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, พระอาทิตย์ตก ยะลา, ดวงจันทร์ขึ้น ยะลา, ดวงจันทร์ตก ยะลา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, เวลาพระอาทิตย์ตก ยะลา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, ตารางพระอาทิตย์ตก ยะลา

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:33108° 18:2312:27°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:33108° 18:2313:13°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:33108° 18:2314:00°
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0018:24° 00:0014:49°
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0018:24° 00:0015:40°
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0018:24° 00:0016:32°
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0018:24° 00:0017:22°
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0018:25° 00:0018:12°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256606:26113° 18:1113:46°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256606:26113° 18:1114:30°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256606:26113° 18:1215:15°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256606:27113° 18:1216:03°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256606:27113° 18:1316:53°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256606:28113° 18:1317:44°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256606:28112° 18:1418:36°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256606:28112° 18:1419:26°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256606:29112° 18:1520:15°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256606:29112° 18:1521:01°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256606:29112° 18:1621:46°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256606:30112° 18:1622:30°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256606:30112° 18:1723:13°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256606:30111° 18:1723:58°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256606:31111° 18:18-
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256606:31111° 18:1800:45°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256606:31111° 18:1801:37°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256606:31111° 18:1902:33°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256606:31110° 18:1903:34°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256606:32110° 18:2004:40°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256606:32110° 18:2005:47°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256606:32110° 18:2006:51°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256606:32110° 18:2107:50°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256606:32109° 18:2108:44°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256606:32109° 18:2209:33°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256606:33109° 18:2210:18°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256606:33109° 18:2211:01°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256606:33108° 18:2311:44°
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:33108° 18:2312:27°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:33108° 18:2313:13°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:33108° 18:2314:00°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy