พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ยะลา มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, พระอาทิตย์ตก ยะลา, ดวงจันทร์ขึ้น ยะลา, ดวงจันทร์ตก ยะลา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, เวลาพระอาทิตย์ตก ยะลา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ยะลา, ตารางพระอาทิตย์ตก ยะลา

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0020:53°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0021:54°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0022:50°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0023:41°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0000:27°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0001:11°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0001:54°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0015:54°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0016:46°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0017:43°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0018:45°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0019:49°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0020:53°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0021:54°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0022:50°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0023:41°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0000:27°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0001:11°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0001:54°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0002:37°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0003:21°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0004:08°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0004:58°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0005:50°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0006:43°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0007:36°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0008:28°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0009:17°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0010:04°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0010:48°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0011:31°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0012:14°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0012:58°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0013:43°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0014:33°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0015:27°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy