พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ) มกราคม 2566

พระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), พระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ)

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:46108° 18:33252°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:46108° 18:34252°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:46108° 18:34253°
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256606:46107° 18:34253°
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256606:46107° 18:34253°
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256606:46107° 18:35253°
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256606:46106° 18:35254°
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256606:46106° 18:35254°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256606:40113° 18:21247°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256606:40113° 18:21247°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256606:40113° 18:22247°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256606:41113° 18:22247°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256606:41113° 18:23247°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256606:42113° 18:23247°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256606:42113° 18:24248°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256606:42112° 18:24248°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256606:43112° 18:25248°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256606:43112° 18:25248°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256606:43112° 18:26248°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256606:44112° 18:26248°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256606:44112° 18:27248°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256606:44111° 18:27249°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256606:44111° 18:28249°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256606:45111° 18:28249°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256606:45111° 18:29249°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256606:45111° 18:29249°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256606:45111° 18:29250°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256606:45110° 18:30250°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256606:46110° 18:30250°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256606:46110° 18:31250°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256606:46110° 18:31250°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256606:46109° 18:31251°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256606:46109° 18:32251°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256606:46109° 18:32251°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256606:46109° 18:33251°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256606:46108° 18:33252°
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:46108° 18:33252°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:46108° 18:34252°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:46108° 18:34253°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy