พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ) กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), พระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:1870° 18:48290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:1870° 18:48290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256406:1467° 18:48293°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256406:1467° 18:48293°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256406:1467° 18:48293°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256406:1467° 18:48293°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256406:1567° 18:48293°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256406:1567° 18:48293°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256406:1567° 18:48293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256406:1567° 18:48293°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256406:1667° 18:48293°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:1667° 18:49293°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:1668° 18:49292°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256406:1668° 18:49292°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256406:1668° 18:49292°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256406:1768° 18:49292°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256406:1768° 18:49292°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256406:1768° 18:49292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256406:1768° 18:49291°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256406:1769° 18:49291°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256406:1869° 18:49291°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256406:1869° 18:48291°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256406:1869° 18:48291°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256406:1869° 18:48290°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:1870° 18:48290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:1870° 18:48290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:1970° 18:48289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256406:1971° 18:47288°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy