Robinson Department Store Thalang

พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ) ตุลาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), พระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ)

ตุลาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 256506:15094° 18:16266°
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 256506:15095° 18:16265°
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 256506:14095° 18:15265°
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 256506:14095° 18:15264°
วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 256506:14096° 18:14264°
วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 256506:14096° 18:14264°
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 256506:14096° 18:13263°
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 256506:14097° 18:13263°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 256506:15093° 18:18267°
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 256506:15093° 18:17266°
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 256506:15094° 18:17266°
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 256506:15094° 18:16266°
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 256506:15095° 18:16265°
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 256506:14095° 18:15265°
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 256506:14095° 18:15264°
วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 256506:14096° 18:14264°
วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 256506:14096° 18:14264°
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 256506:14096° 18:13263°
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 256506:14097° 18:13263°
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 256506:14097° 18:13263°
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 256506:14098° 18:12262°
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 256506:14098° 18:12262°
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 256506:14098° 18:11261°
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 256506:14099° 18:11261°
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 256506:14099° 18:10261°
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 256506:14099° 18:10260°
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 256506:14100° 18:10260°
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 256506:14100° 18:09260°
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 256506:14101° 18:09259°
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 256506:14101° 18:09259°
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 256506:14101° 18:08259°
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 256506:14102° 18:08258°
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 256506:14102° 18:08258°
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 256506:14102° 18:07257°
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 256506:14103° 18:07257°
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 256506:14103° 18:07257°
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 256506:14103° 18:06256°
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 256506:15104° 18:06256°
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 256506:15104° 18:06256°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy