พระอาทิตย์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0021:14°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0022:12°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:05°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:52°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:15°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0001:54°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0016:05°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0017:00°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0018:01°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0019:05°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0020:10°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0021:14°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0022:12°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:05°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:52°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:15°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0001:54°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0002:33°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0003:14°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0003:58°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0004:45°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0005:35°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0006:28°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0007:22°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0008:15°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0009:07°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0009:56°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0010:44°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0011:30°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0012:16°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0013:03°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0013:53°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0014:45°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0015:43°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy