พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ปัตตานี พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, พระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ตก ปัตตานี

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:58068° 18:26292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:01075° 18:23285°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:01074° 18:23286°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256506:01074° 18:23286°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256506:00074° 18:23286°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256506:00074° 18:23287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256506:00073° 18:23287°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256506:00073° 18:23287°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:59073° 18:23287°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:59072° 18:24288°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:59072° 18:24288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:59072° 18:24288°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:59072° 18:24288°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:59071° 18:24289°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:58071° 18:24289°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:58071° 18:24289°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:58071° 18:24289°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:58070° 18:25290°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:58070° 18:25290°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:58070° 18:25290°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:58070° 18:25290°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:58070° 18:25290°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:58069° 18:25291°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:58069° 18:26291°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:58068° 18:26292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:58068° 18:27292°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy