พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นราธิวาส กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, พระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ตก นราธิวาส

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:0770° 18:32290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:0771° 18:32289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:0771° 18:32289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:0771° 18:31289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:0771° 18:31289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256406:0267° 18:31293°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256406:0267° 18:31293°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256406:0267° 18:32293°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256406:0367° 18:32293°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256406:0367° 18:32293°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256406:0367° 18:32293°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256406:0367° 18:32293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256406:0367° 18:32293°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256406:0467° 18:32293°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:0468° 18:32292°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:0468° 18:32292°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256406:0468° 18:32292°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256406:0468° 18:32292°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256406:0568° 18:32292°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256406:0568° 18:32292°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256406:0568° 18:32292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256406:0569° 18:32291°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256406:0569° 18:32291°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256406:0669° 18:32291°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256406:0669° 18:32291°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256406:0669° 18:32291°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256406:0669° 18:32290°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:0670° 18:32290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:0770° 18:32290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:0771° 18:32289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:0771° 18:32289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:0771° 18:31289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:0771° 18:31289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256406:0772° 18:31288°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy