พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นราธิวาส พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, พระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ตก นราธิวาส

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:56069° 18:24292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:59075° 18:20285°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:59075° 18:20286°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:59074° 18:20286°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:59074° 18:20286°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:58074° 18:20287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:58073° 18:21287°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:58073° 18:21287°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:58073° 18:21287°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:58073° 18:21288°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:57072° 18:21288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:57072° 18:21288°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:57072° 18:21288°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:57071° 18:21289°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:57071° 18:21289°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:57071° 18:21289°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:57071° 18:22289°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:57071° 18:22290°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:56070° 18:22290°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:56070° 18:22290°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:56070° 18:22290°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:56070° 18:22290°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:56069° 18:23291°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:56069° 18:24292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:56068° 18:24292°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy