พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นราธิวาส มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, พระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระอาทิตย์ตก นราธิวาส

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0020:51°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0021:52°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0022:48°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0023:38°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0000:25°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0001:09°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0001:52°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:25° 00:0015:52°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:25° 00:0016:44°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:25° 00:0017:41°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:25° 00:0018:42°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:25° 00:0019:47°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0020:51°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0021:52°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0022:48°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:26° 00:0023:38°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0000:25°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0001:09°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:27° 00:0001:52°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0002:35°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0003:19°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0004:06°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:28° 00:0004:56°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0005:48°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0007:34°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0008:26°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:29° 00:0009:15°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0010:02°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0010:46°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0011:29°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:30° 00:0012:12°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0012:55°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0013:41°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0014:30°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:31° 00:0015:24°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy