พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครสวรรค์ พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, พระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ดวงจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ดวงจันทร์ตก นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:48068° 18:46292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:48067° 18:46293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:48067° 18:46293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:48067° 18:47293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:48067° 18:47293°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:56074° 18:38286°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:55074° 18:38286°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:55074° 18:38287°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:54073° 18:38287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:54073° 18:39287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:54073° 18:39288°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:53072° 18:39288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:53072° 18:40288°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:52072° 18:40288°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:52072° 18:40289°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:52071° 18:40289°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:51071° 18:41289°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:51071° 18:41289°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:51070° 18:41290°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:50070° 18:42290°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:50070° 18:42290°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:50070° 18:42290°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:50069° 18:43291°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:49069° 18:43291°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:49069° 18:43291°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:49069° 18:44291°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:49069° 18:44292°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:48068° 18:44292°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:48068° 18:45292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:48068° 18:46292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:48067° 18:46293°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:48067° 18:46293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:48067° 18:47293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:48067° 18:47293°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy