พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครสวรรค์ มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, พระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ดวงจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ดวงจันทร์ตก นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, เวลาพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครสวรรค์, ตารางพระอาทิตย์ตก นครสวรรค์

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0021:19°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0022:17°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:09°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0023:55°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0000:37°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0001:17°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0001:55°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0016:08°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0017:05°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0018:05°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0019:10°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0020:15°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0021:19°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0022:17°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:09°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0023:55°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0000:37°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0001:17°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0001:55°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0002:34°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0003:14°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0003:58°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0004:44°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0005:34°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0006:27°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0007:21°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0008:15°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0009:07°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0009:56°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0010:45°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0011:31°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0012:18°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0013:06°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0013:56°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0014:49°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:55° 00:0015:47°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy