พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, พระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256506:01069° 18:34291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256506:01069° 18:34291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256506:00069° 18:34292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256506:00068° 18:34292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256506:00068° 18:35292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256506:00068° 18:35292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256506:01068° 18:35292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:01068° 18:35292°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:05075° 18:30285°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:04074° 18:30286°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256506:04074° 18:30286°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256506:04074° 18:30286°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256506:04074° 18:30287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256506:03073° 18:31287°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256506:03073° 18:31287°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256506:03073° 18:31287°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256506:03072° 18:31288°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256506:02072° 18:31288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256506:02072° 18:31288°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256506:02072° 18:31289°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256506:02071° 18:31289°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256506:02071° 18:32289°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256506:01071° 18:32289°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256506:01071° 18:32290°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256506:01070° 18:32290°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256506:01070° 18:32290°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256506:01070° 18:33290°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256506:01070° 18:33290°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256506:01070° 18:33291°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256506:01069° 18:33291°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256506:01069° 18:33291°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256506:01069° 18:34291°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256506:01069° 18:34291°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256506:00069° 18:34292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256506:00068° 18:34292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256506:00068° 18:35292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256506:00068° 18:35292°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256506:01068° 18:35292°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:01068° 18:35292°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy