พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, พระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:1170° 18:43290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:1170° 18:43290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:1171° 18:42289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:1271° 18:42289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:1271° 18:41289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256406:0666° 18:42293°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256406:0667° 18:42293°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256406:0667° 18:43293°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256406:0767° 18:43293°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256406:0767° 18:43293°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256406:0767° 18:43293°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256406:0767° 18:43293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256406:0867° 18:43293°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256406:0867° 18:43293°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:0867° 18:43293°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:0868° 18:43292°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256406:0868° 18:43292°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256406:0968° 18:43292°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256406:0968° 18:43292°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256406:0968° 18:43292°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256406:0968° 18:43292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256406:1068° 18:43291°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256406:1069° 18:43291°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256406:1069° 18:43291°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256406:1069° 18:43291°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256406:1069° 18:43291°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256406:1169° 18:43291°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:1170° 18:43290°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:1170° 18:43290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:1170° 18:42289°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:1171° 18:42289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:1271° 18:42289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:1271° 18:41289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256406:1271° 18:41288°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy