พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครศรีธรรมราช ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, พระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, เวลาพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ตารางพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:08100° 18:02260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:08100° 18:02260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:08101° 18:02259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:08101° 18:01259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:08101° 18:01258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:08102° 18:01258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:08102° 18:00258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:08102° 18:00257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:0893° 18:11267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:0893° 18:11266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:0894° 18:10266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:0894° 18:10266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:0895° 18:09265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:0895° 18:08265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:0895° 18:08264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:0896° 18:07264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:0896° 18:07264°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:0897° 18:06263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:0897° 18:06263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:0897° 18:06262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:0898° 18:05262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:0898° 18:05262°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:0898° 18:04261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:0899° 18:04261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:0899° 18:03261°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:08100° 18:03260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:08100° 18:02260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:08100° 18:02260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:08101° 18:02259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:08101° 18:01259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:08101° 18:01258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:08102° 18:01258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:08102° 18:00258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:08102° 18:00257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:08103° 18:00257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:08103° 17:59257°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:09103° 17:59256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:09104° 17:59256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:09104° 17:59256°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy