พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครราชสีมา มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น นครราชสีมา, พระอาทิตย์ตก นครราชสีมา, ดวงจันทร์ขึ้น นครราชสีมา, ดวงจันทร์ตก นครราชสีมา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครราชสีมา, เวลาพระอาทิตย์ตก นครราชสีมา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครราชสีมา, ตารางพระอาทิตย์ตก นครราชสีมา

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:09°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0022:07°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0023:00°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0023:46°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0000:29°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0001:08°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:47°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0015:59°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0016:55°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0017:56°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0019:00°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0020:05°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0021:09°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0022:07°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0023:00°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0023:46°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0000:29°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0001:08°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0001:47°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0002:26°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0003:07°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0003:51°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0004:37°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0005:28°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0006:21°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0007:14°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0008:08°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0008:59°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0009:49°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0010:37°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0011:24°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0012:10°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0012:57°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0013:47°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0014:40°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0015:38°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy