พระอาทิตย์ขึ้น-ตก นครพนม มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, พระอาทิตย์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, เวลาพระอาทิตย์ตก นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น นครพนม, ตารางพระอาทิตย์ตก นครพนม

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0021:03°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0022:01°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0022:53°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0023:38°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:0000:19°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:0000:58°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0001:35°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0015:51°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0016:48°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:32° 00:0017:49°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0018:54°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0020:00°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:33° 00:0021:03°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0022:01°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0022:53°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:34° 00:0023:38°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:0000:19°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:0000:58°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0001:35°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0002:13°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0002:53°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0003:35°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0004:21°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0005:11°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0006:04°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0006:58°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0007:52°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0008:44°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0009:35°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0010:24°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0011:11°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0011:59°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0012:47°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0013:38°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0014:32°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0015:31°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy