พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตราด (คลองใหญ่) กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), พระอาทิตย์ตก ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระอาทิตย์ตก ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระอาทิตย์ตก ตราด (คลองใหญ่)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:54069° 18:36291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:54069° 18:36290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:54070° 18:36290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:55071° 18:35289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:55071° 18:34289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256405:48066° 18:36294°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256405:48066° 18:37294°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256405:49066° 18:37294°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256405:49066° 18:37294°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256405:49067° 18:37293°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256405:50067° 18:37293°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256405:50067° 18:37293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256405:50067° 18:37293°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:50067° 18:37293°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:51067° 18:37293°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256405:51067° 18:37293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256405:51067° 18:37293°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256405:51067° 18:37292°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256405:52068° 18:37292°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256405:52068° 18:37292°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256405:52068° 18:37292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256405:52068° 18:37292°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256405:53068° 18:37292°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256405:53068° 18:37291°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256405:53069° 18:36291°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256405:53069° 18:36291°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256405:54069° 18:36291°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:54069° 18:36291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:54069° 18:36290°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:54070° 18:36290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:55070° 18:35289°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:55071° 18:35289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:55071° 18:34289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256405:56071° 18:34289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy