พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรัง มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, พระอาทิตย์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, เวลาพระอาทิตย์ตก ตรัง, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, ตารางพระอาทิตย์ตก ตรัง

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0021:03°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0022:03°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0022:59°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0023:49°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0001:18°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0002:00°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:35° 00:0016:02°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0016:55°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0017:52°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0018:54°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:36° 00:0019:59°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0021:03°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0022:03°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0022:59°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:37° 00:0023:49°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0001:18°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:38° 00:0002:00°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0002:43°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0003:27°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0004:14°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:39° 00:0005:03°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0005:55°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0006:48°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0007:41°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0008:33°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:40° 00:0009:22°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0010:09°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0010:54°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0011:38°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0012:21°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:41° 00:0013:05°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0013:51°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0014:41°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0015:36°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy