พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรัง ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, พระอาทิตย์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, เวลาพระอาทิตย์ตก ตรัง, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ตรัง, ตารางพระอาทิตย์ตก ตรัง

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:09100° 18:05260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:09100° 18:04260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:09101° 18:04259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:09101° 18:04259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:09101° 18:03258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:09102° 18:03258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:09102° 18:03258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:09102° 18:02257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:1093° 18:13267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:1093° 18:12266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:1094° 18:12266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:0994° 18:11266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:0995° 18:11265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:0995° 18:10265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:0995° 18:10264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:0996° 18:09264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:0996° 18:09264°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:0997° 18:08263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:0997° 18:08263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:0997° 18:07262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:0998° 18:07262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:0998° 18:07262°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:0998° 18:06261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:0999° 18:06261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:0999° 18:05261°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:09100° 18:05260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:09100° 18:05260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:09100° 18:04260°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:09101° 18:04259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:09101° 18:04259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:09101° 18:03258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:09102° 18:03258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:09102° 18:03258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:09102° 18:02257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:09103° 18:02257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:09103° 18:02257°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:09103° 18:01256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:09104° 18:01256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:09104° 18:01256°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy