พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ขอนแก่น กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, พระอาทิตย์ตก ขอนแก่น, ดวงจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, ดวงจันทร์ตก ขอนแก่น, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, เวลาพระอาทิตย์ตก ขอนแก่น, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, ตารางพระอาทิตย์ตก ขอนแก่น

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:48069° 18:43290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:48070° 18:42290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:48070° 18:42290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:49070° 18:42290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:49070° 18:41289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256405:40066° 18:45294°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256405:40066° 18:45294°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256405:40066° 18:45294°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256405:41066° 18:45294°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256405:41066° 18:45294°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256405:41066° 18:45294°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256405:42066° 18:45294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256405:42066° 18:45294°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:42066° 18:45294°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:43066° 18:45293°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256405:43067° 18:45293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256405:43067° 18:45293°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256405:44067° 18:45293°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256405:44067° 18:45293°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256405:44067° 18:45293°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256405:45067° 18:45292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256405:45068° 18:45292°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256405:45068° 18:45292°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256405:46068° 18:44292°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256405:46068° 18:44292°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256405:46068° 18:44292°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256405:46069° 18:44291°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256405:47069° 18:43291°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256405:48069° 18:43290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256405:48070° 18:42290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256405:48070° 18:42290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256405:49070° 18:42290°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256405:49070° 18:41289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256405:49071° 18:41289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy