พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ขอนแก่น ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, พระอาทิตย์ตก ขอนแก่น, ดวงจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, ดวงจันทร์ตก ขอนแก่น, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, เวลาพระอาทิตย์ตก ขอนแก่น, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, ตารางพระอาทิตย์ตก ขอนแก่น

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:02100° 17:45260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:02101° 17:44259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:03101° 17:44259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:03101° 17:43259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:03102° 17:43258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:03102° 17:42258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:04102° 17:42257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:04103° 17:41257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256405:59093° 17:58267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256405:59093° 17:57266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256405:59094° 17:56266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256405:59094° 17:55266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256405:59095° 17:55265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256405:59095° 17:54265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:00095° 17:53264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:00096° 17:52264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:00096° 17:52264°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:00097° 17:51263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:00097° 17:50263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:00097° 17:50262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:01098° 17:49262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:01098° 17:48262°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:01099° 17:48261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:01099° 17:47261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:02099° 17:46260°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:02100° 17:46260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:02100° 17:45260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:02101° 17:44259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:03101° 17:44259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:03101° 17:43259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:03102° 17:43258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:03102° 17:42258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:04102° 17:42257°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:04103° 17:41257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:04103° 17:41257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:05103° 17:40256°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:05104° 17:40256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:05104° 17:39256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:06104° 17:39255°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy