พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กาญจนบุรี มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น กาญจนบุรี, พระอาทิตย์ตก กาญจนบุรี, ดวงจันทร์ขึ้น กาญจนบุรี, ดวงจันทร์ตก กาญจนบุรี, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กาญจนบุรี, เวลาพระอาทิตย์ตก กาญจนบุรี, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กาญจนบุรี, ตารางพระอาทิตย์ตก กาญจนบุรี

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0021:17°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0022:16°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:09°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:56°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0000:39°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0001:19°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0001:58°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0016:09°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0017:05°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0018:05°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0019:08°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0020:14°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0021:17°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0022:16°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:09°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0023:56°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0000:39°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0001:19°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:50° 00:0001:58°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0002:38°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0003:19°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0004:03°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:51° 00:0004:50°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0005:41°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0006:33°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0007:27°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0008:20°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:52° 00:0009:12°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0010:01°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0010:49°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0011:35°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0012:21°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:53° 00:0013:08°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0013:57°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0014:50°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:0015:47°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy