พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ กรกฎาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:00069° 18:49291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:01069° 18:48291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:02070° 18:47290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:02070° 18:47289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:02071° 18:47289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256405:54066° 18:50294°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256405:54066° 18:50294°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256405:55066° 18:50294°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256405:55066° 18:50294°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256405:55066° 18:50294°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256405:56066° 18:50294°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256405:56066° 18:50293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256405:56067° 18:50293°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:56067° 18:50293°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:57067° 18:50293°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256405:57067° 18:50293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256405:57067° 18:50293°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256405:58067° 18:50293°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256405:58067° 18:50292°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256405:58068° 18:50292°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256405:58068° 18:50292°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256405:59068° 18:50292°
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256405:59068° 18:49292°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256405:59068° 18:49292°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256406:00068° 18:49291°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256406:00069° 18:49291°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256406:00069° 18:49291°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256406:00069° 18:49291°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256406:01069° 18:48291°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256406:01070° 18:48290°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256406:02070° 18:47290°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256406:02070° 18:47289°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256406:02071° 18:47289°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256406:02071° 18:46289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy