พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0021:13°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0022:11°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0023:04°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:52°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:15°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:54°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0018:42° 00:0016:05°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0017:00°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0018:00°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0018:43° 00:0019:04°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0020:09°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0021:13°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0022:11°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0018:44° 00:0023:04°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0023:52°
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0018:45° 00:0000:35°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:15°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0001:54°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0002:34°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0018:46° 00:0003:15°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0003:59°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0004:47°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0005:37°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0018:47° 00:0006:30°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0007:24°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0008:17°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0009:08°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:0009:58°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0010:45°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0011:31°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0012:17°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0013:04°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0013:53°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0014:45°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:0015:42°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy