พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ ตุลาคม 2564

พระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:09100° 17:56260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:10100° 17:56259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:10101° 17:55259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:10101° 17:55259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:10102° 17:54258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:10102° 17:54258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:11102° 17:53258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:11103° 17:53257°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256406:07093° 18:08267°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256406:08093° 18:07266°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256406:08094° 18:06266°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256406:08094° 18:06266°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256406:08095° 18:05265°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256406:08095° 18:04265°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:08095° 18:04264°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256406:08096° 18:03264°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256406:08096° 18:02264°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256406:08097° 18:02263°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256406:08097° 18:01263°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256406:08097° 18:00262°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256406:09098° 18:00262°
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256406:09098° 17:59262°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256406:09099° 17:59261°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256406:09099° 17:58261°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256406:09099° 17:58261°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256406:09100° 17:57260°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256406:09100° 17:56260°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256406:10100° 17:56259°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256406:10101° 17:55259°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256406:10101° 17:55259°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256406:10102° 17:54258°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256406:10102° 17:54258°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256406:11102° 17:53258°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256406:11103° 17:53257°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256406:11103° 17:53257°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256406:11103° 17:52257°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256406:12104° 17:52256°
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256406:12104° 17:51256°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256406:12104° 17:51256°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy