พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ มกราคม 2566

พระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระอาทิตย์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:46108° 18:1712:21°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:46108° 18:1713:04°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:45108° 18:1713:49°
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0018:18° 00:0014:37°
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0018:18° 00:0015:27°
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0018:19° 00:0016:19°
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0018:19° 00:0017:11°
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0018:20° 00:0018:03°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256606:41114° 18:0113:42°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256606:42113° 18:0214:23°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256606:42113° 18:0215:06°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256606:42113° 18:0315:52°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256606:43113° 18:0416:41°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256606:43113° 18:0417:32°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256606:43113° 18:0518:24°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256606:44113° 18:0519:16°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256606:44113° 18:0620:07°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256606:44112° 18:0620:56°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256606:44112° 18:0721:43°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256606:45112° 18:0822:30°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256606:45112° 18:0823:17°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256606:45112° 18:09-
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256606:45112° 18:0900:05°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256606:45111° 18:1000:55°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256606:46111° 18:1001:50°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256606:46111° 18:1102:49°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256606:46111° 18:1203:53°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256606:46111° 18:1205:00°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256606:46110° 18:1306:06°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256606:46110° 18:1307:09°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256606:46110° 18:1408:05°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256606:46110° 18:1408:55°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256606:46109° 18:1509:40°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256606:46109° 18:1510:21°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256606:46109° 18:1611:01°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256606:46109° 18:1611:41°
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256606:46108° 18:1712:21°
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256606:46108° 18:1713:04°
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256606:45108° 18:1713:49°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy