พระอาทิตย์ขึ้น-ตก กรมอุทกศาสตร์ พฤษภาคม 2565

พระอาทิตย์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, พระอาทิตย์ตก กรมอุทกศาสตร์, ดวงจันทร์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, ดวงจันทร์ตก กรมอุทกศาสตร์, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, เวลาพระอาทิตย์ตก กรมอุทกศาสตร์, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, ตารางพระอาทิตย์ตก กรมอุทกศาสตร์

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:50068° 18:39292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:50068° 18:40292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:49068° 18:40292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:49068° 18:40292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:49068° 18:41292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:49068° 18:41293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:49067° 18:41293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:49067° 18:42293°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:56074° 18:33286°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256505:56074° 18:34286°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256505:56074° 18:34286°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256505:55073° 18:34287°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256505:55073° 18:34287°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256505:54073° 18:35287°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256505:54073° 18:35288°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256505:54072° 18:35288°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256505:53072° 18:35288°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256505:53072° 18:35288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256505:53071° 18:36289°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256505:52071° 18:36289°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256505:52071° 18:36289°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256505:52071° 18:37289°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256505:51070° 18:37290°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256505:51070° 18:37290°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256505:51070° 18:37290°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256505:51070° 18:38290°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256505:51069° 18:38291°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256505:50069° 18:38291°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256505:50069° 18:39291°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256505:50069° 18:39291°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256505:50069° 18:39291°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256505:50068° 18:39292°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256505:50068° 18:40292°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256505:49068° 18:40292°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256505:49068° 18:40292°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256505:49068° 18:41292°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256505:49068° 18:41293°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:49067° 18:41293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:49067° 18:42293°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy