พระจันทร์ขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, พระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, เวลาพระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, เวลาพระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, ตารางพระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ตารางพระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:51101° 13:47262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:28095° 14:40268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256503:03088° 15:32275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:37082° 16:23281°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:12076° 17:14286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:49071° 18:07291°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:28067° 19:00295°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:11064° 19:54297°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:12075° 19:20288°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:50070° 20:13292°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256507:31066° 21:07296°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256508:15063° 22:00298°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256509:03062° 22:52299°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256509:54061° 23:41298°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256510:46063° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256511:40065° 00:28296°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256512:33069° 01:10293°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256513:26074° 01:50288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256514:20080° 02:28283°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256515:14086° 03:04277°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256516:09093° 03:41270°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256517:07100° 04:19263°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256518:09107° 04:59257°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256519:15112° 05:45251°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256520:23116° 06:36246°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256521:32119° 07:34242°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256522:37118° 08:37241°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256523:35116° 09:44242°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256500:00- 10:50246°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:27112° 11:53250°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256501:12107° 12:52256°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:51101° 13:47262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:28095° 14:40268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256503:03088° 15:32275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:37082° 16:23281°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:12076° 17:14286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:49071° 18:07291°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:28067° 19:00295°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:11064° 19:54297°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy