พระจันทร์ขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, พระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, เวลาพระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, เวลาพระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, ตารางพระจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ตารางพระจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:47° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:42° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:37° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:31° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0004:25° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0005:16° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0006:04° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:48° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:59° 00:0007:03°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:53° 00:0007:03°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:47° 00:0007:02°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:41° 00:0007:02°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:36° 00:0007:02°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:29° 00:0007:01°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0007:20° 00:0007:01°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0008:06° 00:0007:00°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:49° 00:0007:00°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:28° 00:0007:00°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0010:03° 00:0006:59°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:37° 00:0006:59°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0011:09° 00:0006:58°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:58°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:17° 00:0006:57°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:54° 00:0006:56°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:37° 00:0006:56°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:26° 00:0006:55°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:23° 00:0006:55°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:28° 00:0006:54°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:38° 00:0006:54°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:48° 00:0006:53°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:57° 00:0006:52°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0021:01° 00:0006:52°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0022:01° 00:0006:51°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:58° 00:0006:50°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:53° 00:0006:50°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:47° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:42° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:37° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy