พระจันทร์ขึ้น-ตก เลย (ภูกระดึง) กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), พระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), ดวงจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), ดวงจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), เวลาพระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), เวลาพระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), ตารางพระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), ตารางพระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:19116° 04:37243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:16114° 05:41245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:06110° 06:45248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:51105° 07:45252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:31099° 08:41258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:08093° 09:34264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:44088° 10:24270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:19082° 11:13275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:44266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:12091° 12:32272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:46085° 13:20277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:21080° 14:08283°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:56075° 14:56287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:34071° 15:47291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:15067° 16:38294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:00065° 17:31296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:49063° 18:23297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:42063° 19:15296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:36065° 20:04294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:32068° 20:49290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:27072° 21:32286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:22077° 22:13280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:16083° 22:53274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:10089° 23:32268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:06095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:03102° 00:12262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:03107° 00:56256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:06112° 01:43250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:11115° 02:36246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:17117° 03:34244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:19116° 04:37243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:16114° 05:41245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:06110° 06:45248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:51105° 07:45252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:31099° 08:41258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:08093° 09:34264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:44088° 10:24270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:19082° 11:13275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:54077° 12:01281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy