พระจันทร์ขึ้น-ตก เลย (ภูกระดึง) มิถุนายน 2566

พระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), พระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), ดวงจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), ดวงจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), เวลาพระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), เวลาพระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง), ตารางพระจันทร์ขึ้น เลย (ภูกระดึง), ตารางพระจันทร์ตก เลย (ภูกระดึง)

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:25° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:31° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0009:38° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0010:41° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:38° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:32° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:26° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0003:08° 00:00-
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0003:47° 00:00-
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0004:32° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0005:23° 00:00-
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0006:21° 00:00-
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:25° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:31° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0009:38° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0010:41° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:38° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:32° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:26° 00:00-
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0015:21° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0016:16° 00:00-
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0017:13° 00:00-
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0018:10° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:00-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:58° 00:00-
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0020:47° 00:00-
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0021:32° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0022:12° 00:00-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0022:49° 00:00-
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0023:23° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0023:56° 00:00-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0000:29° 00:00-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0001:03° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0001:40° 00:00-
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0002:21° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy