พระจันทร์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, พระจันทร์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ตก เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ตก เชียงใหม่

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:42° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:37° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:31° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:26° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0004:19° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0005:11° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:58° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:42° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:54° 00:0006:58°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:48° 00:0006:58°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:41° 00:0006:57°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:36° 00:0006:57°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:30° 00:0006:57°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:24° 00:0006:56°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0007:14° 00:0006:56°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0008:01° 00:0006:56°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:44° 00:0006:55°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:23° 00:0006:55°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:58° 00:0006:54°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:32° 00:0006:54°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0011:05° 00:0006:53°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:53°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:13° 00:0006:52°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:51° 00:0006:52°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:33° 00:0006:51°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:23° 00:0006:51°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:20° 00:0006:50°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:25° 00:0006:50°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:34° 00:0006:49°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:45° 00:0006:48°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:53° 00:0006:48°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:57° 00:0006:47°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:56° 00:0006:46°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:53° 00:0006:46°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:48° 00:0006:45°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:42° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:37° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:31° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy