พระจันทร์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, พระจันทร์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ตก เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ตก เชียงใหม่

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:35117° 04:45243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:31114° 05:50244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:21110° 06:53248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256421:05105° 07:54252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:44099° 08:51258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:21093° 09:45264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:55088° 10:36270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:29082° 11:26275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:55266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:24091° 12:45272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:57085° 13:33277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:31080° 14:22283°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:06075° 15:11287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:43071° 16:02291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:24067° 16:54295°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:08064° 17:47297°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:57063° 18:40297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:49063° 19:31296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:44065° 20:19294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:40067° 21:05290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:36072° 21:47286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:32077° 22:27280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:27083° 23:05274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:22089° 23:43268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:19095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:17102° 00:23261°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:18108° 01:05255°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:22112° 01:52250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:28116° 02:44246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:33117° 03:42243°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:35117° 04:45243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:31114° 05:50244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:21110° 06:53248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256421:05105° 07:54252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:44099° 08:51258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:21093° 09:45264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:55088° 10:36270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:29082° 11:26275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:15281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy