พระจันทร์ขึ้น-ตก เชียงใหม่ ตุลาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, พระจันทร์ตก เชียงใหม่, ดวงจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ดวงจันทร์ตก เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, เวลาพระจันทร์ตก เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ขึ้น เชียงใหม่, ตารางพระจันทร์ตก เชียงใหม่

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:23089° 05:01268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:57083° 05:51274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:32077° 06:41280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:09072° 07:31285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:48068° 08:22290 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:30065° 09:14294 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:16063° 10:06296 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:05062° 10:58298 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256401:07064° 14:45295 °
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256402:03066° 15:31292 °
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256403:00070° 16:14287 °
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256403:57076° 16:55281 °
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256404:54082° 17:35275 °
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256405:52088° 18:15268 °
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:52095° 18:57261 °
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256407:53102° 19:41255 °
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256408:56108° 20:29249 °
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256410:01113° 21:21245 °
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256411:07117° 22:19243 °
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256412:11118° 23:20242 °
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256413:10117° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256414:04115° 00:22244 °
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256414:52111° 01:23247 °
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256415:34106° 02:21251 °
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256416:13100° 03:17257 °
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256416:49095° 04:10262 °
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:23089° 05:01268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:57083° 05:51274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:32077° 06:41280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:09072° 07:31285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:48068° 08:22290 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:30065° 09:14294 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:16063° 10:06296 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:05062° 10:58298 °
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256422:57063° 11:49298 °
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256423:51065° 12:38296 °
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256400:00- 13:24293 °
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256400:46068° 14:07289 °
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256401:42073° 14:48284 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy