พระจันทร์ขึ้น-ตก เชียงราย (เชียงแสน) กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), พระจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ดวงจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), เวลาพระจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระจันทร์ขึ้น เชียงราย (เชียงแสน), ตารางพระจันทร์ตก เชียงราย (เชียงแสน)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:34117° 04:37243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:30114° 05:42244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:19110° 06:46247°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256421:02105° 07:48252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:41099° 08:45258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:17093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:50088° 10:32270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:24082° 11:22275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:50266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:19091° 12:40272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:52085° 13:29277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:25080° 14:18283°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:00075° 15:08288°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:37070° 16:00292°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:17067° 16:52295°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:01064° 17:46297°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:49063° 18:38297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:41063° 19:29297°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:36064° 20:18294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:33067° 21:02291°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:30071° 21:44286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:26077° 22:23280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:22082° 23:01274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:18089° 23:39268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:15095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:14102° 00:17261°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:15108° 00:59255°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:20113° 01:45250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:26116° 02:37246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:32118° 03:34243°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:34117° 04:37243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:30114° 05:42244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:19110° 06:46247°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256421:02105° 07:48252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:41099° 08:45258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:17093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:50088° 10:32270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:24082° 11:22275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:58077° 12:11281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy