พระจันทร์ขึ้น-ตก อ่าวสัตหีบ กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, พระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, เวลาพระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, เวลาพระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, ตารางพระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ตารางพระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:14116° 04:50244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:12113° 05:54245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:04109° 06:56248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:50104° 07:55253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:32099° 08:49258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:11093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:49088° 10:28270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:25082° 11:15275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:49266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:15091° 12:36272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:52086° 13:22277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:28080° 14:08282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:05075° 14:55287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:45071° 15:44291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:27068° 16:34294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:13065° 17:26296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:02064° 18:18296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:55064° 19:10296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:49065° 20:00293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:43068° 20:47290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:37072° 21:32285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:30077° 22:14280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:23083° 22:55274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:15089° 23:37268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:08095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:03101° 00:19262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:02107° 01:04256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:03112° 01:54251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:07115° 02:48247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:12116° 03:47244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:14116° 04:50244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:12113° 05:54245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:04109° 06:56248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:50104° 07:55253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:32099° 08:49258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:11093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:49088° 10:28270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:25082° 11:15275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:02281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy