พระจันทร์ขึ้น-ตก อ่าวสัตหีบ มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, พระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ดวงจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, เวลาพระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, เวลาพระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ, ตารางพระจันทร์ขึ้น อ่าวสัตหีบ, ตารางพระจันทร์ตก อ่าวสัตหีบ

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:27° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:19° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:12° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:05° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:57° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:48° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:37° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:23° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:41° 00:0006:42°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:32° 00:0006:42°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:23° 00:0006:42°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:16° 00:0006:42°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:09° 00:0006:42°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:01° 00:0006:41°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:52° 00:0006:41°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:40° 00:0006:41°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:25° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:06° 00:0006:40°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:44° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:20° 00:0006:40°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:56° 00:0006:39°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:39°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:09° 00:0006:39°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:50° 00:0006:38°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:35° 00:0006:38°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:27° 00:0006:38°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:26° 00:0006:37°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:31° 00:0006:37°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:40° 00:0006:36°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:48° 00:0006:36°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:53° 00:0006:36°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:54° 00:0006:35°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:50° 00:0006:35°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:44° 00:0006:34°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:36° 00:0006:34°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:27° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:19° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:12° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy