พระจันทร์ขึ้น-ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม) มิถุนายน 2566

พระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), พระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), ดวงจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), ดวงจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), เวลาพระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), เวลาพระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), ตารางพระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), ตารางพระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม)

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:14° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:20° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0009:26° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0010:29° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:24° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:18° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:11° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0002:55° 00:00-
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0003:35° 00:00-
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0004:20° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0005:12° 00:00-
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0006:10° 00:00-
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:14° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:20° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0009:26° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0010:29° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:24° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:18° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:11° 00:00-
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0015:05° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0016:00° 00:00-
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0016:56° 00:00-
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0017:52° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:48° 00:00-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:41° 00:00-
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0020:30° 00:00-
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0021:15° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0021:56° 00:00-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0022:33° 00:00-
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0023:08° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0023:42° 00:00-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0000:15° 00:00-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0000:50° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0001:28° 00:00-
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0002:10° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy