พระจันทร์ขึ้น-ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม) พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), พระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), ดวงจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), ดวงจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), เวลาพระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), เวลาพระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม), ตารางพระจันทร์ขึ้น อุบลราชธานี (โขงเจียม), ตารางพระจันทร์ตก อุบลราชธานี (โขงเจียม)

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:18101° 13:19262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256501:56095° 14:10268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:33089° 15:00275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:09082° 15:49280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256503:46077° 16:39286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:24072° 17:30290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:05068° 18:22294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:49065° 19:15297°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256505:46075° 18:44288°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:25070° 19:36292°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256507:08066° 20:28295°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256507:53064° 21:21297°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256508:41062° 22:13298°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256509:32062° 23:02297°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256510:24063° 23:49295°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256511:17066° 00:00-
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256512:09070° 00:33292°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256513:01074° 01:15288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256513:52080° 01:54283°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256514:44086° 02:32277°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256515:38093° 03:11270°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256516:34100° 03:50264°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256517:34106° 04:33257°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256518:37112° 05:20251°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256519:44116° 06:13246°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256520:52118° 07:12243°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256521:57118° 08:16242°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256522:57116° 09:22243°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256523:50112° 10:27246°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:00- 11:28251°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256500:36107° 12:25256°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:18101° 13:19262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256501:56095° 14:10268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:33089° 15:00275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:09082° 15:49280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256503:46077° 16:39286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:24072° 17:30290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:05068° 18:22294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256505:49065° 19:15297°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy