พระจันทร์ขึ้น-ตก หนองคาย กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น หนองคาย, พระจันทร์ตก หนองคาย, ดวงจันทร์ขึ้น หนองคาย, ดวงจันทร์ตก หนองคาย, เวลาพระจันทร์ขึ้น หนองคาย, เวลาพระจันทร์ตก หนองคาย, ตารางพระจันทร์ขึ้น หนองคาย, ตารางพระจันทร์ตก หนองคาย

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:17116° 04:31243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:14114° 05:36244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:04110° 06:39248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:49105° 07:40252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:28099° 08:37258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:05093° 09:30264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:40088° 10:21270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:15082° 11:10275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:40266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:08091° 12:29272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:42085° 13:17277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:16080° 14:05283°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:52075° 14:54287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:29071° 15:45291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:10067° 16:37294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256403:55065° 17:29296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:44063° 18:22297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:36063° 19:13296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:31065° 20:02294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:26068° 20:48290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:22072° 21:30286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:17077° 22:10280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:12083° 22:49274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:07089° 23:28268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:03095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:00102° 00:08262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:01107° 00:51255°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:04112° 01:38250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:10116° 02:30246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:15117° 03:29243°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:17116° 04:31243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:14114° 05:36244°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:04110° 06:39248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:49105° 07:40252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:28099° 08:37258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:05093° 09:30264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:40088° 10:21270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:15082° 11:10275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:50077° 11:59281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy