พระจันทร์ขึ้น-ตก สุราษฏร์ธานี มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, พระจันทร์ตก สุราษฏร์ธานี, ดวงจันทร์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, ดวงจันทร์ตก สุราษฏร์ธานี, เวลาพระจันทร์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, เวลาพระจันทร์ตก สุราษฏร์ธานี, ตารางพระจันทร์ขึ้น สุราษฏร์ธานี, ตารางพระจันทร์ตก สุราษฏร์ธานี

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:30° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:20° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:11° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:04° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:56° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:47° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:36° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:23° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:45° 00:0006:44°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:34° 00:0006:44°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:24° 00:0006:44°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:15° 00:0006:44°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:08° 00:0006:44°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:00° 00:0006:44°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:51° 00:0006:43°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:39° 00:0006:43°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:25° 00:0006:43°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:07° 00:0006:43°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:47° 00:0006:43°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:25° 00:0006:42°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0011:02° 00:0006:42°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:42°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:18° 00:0006:42°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0013:00° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:47° 00:0006:41°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:40° 00:0006:41°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:40° 00:0006:41°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:46° 00:0006:40°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:54° 00:0006:40°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0019:01° 00:0006:40°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0020:05° 00:0006:39°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0021:03° 00:0006:39°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:58° 00:0006:38°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:50° 00:0006:38°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:40° 00:0006:38°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:30° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:20° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:11° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy