พระจันทร์ขึ้น-ตก สระแก้ว พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, พระจันทร์ตก สระแก้ว, ดวงจันทร์ขึ้น สระแก้ว, ดวงจันทร์ตก สระแก้ว, เวลาพระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, เวลาพระจันทร์ตก สระแก้ว, ตารางพระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, ตารางพระจันทร์ตก สระแก้ว

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:30101° 13:33262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:09095° 14:24268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:46088° 15:13275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:23082° 16:01280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:00077° 16:50286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:39072° 17:41290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:21068° 18:32294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:06065° 19:24296°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:01075° 18:55287°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:41070° 19:46292°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256507:24067° 20:38295°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256508:10064° 21:30297°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256508:58062° 22:22298°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256509:49062° 23:12297°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256510:41064° 23:59295°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256511:33066° 00:00-
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256512:25070° 00:44292°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256513:16075° 01:26288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256514:07080° 02:06283°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256514:58086° 02:44277°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256515:51093° 03:24270°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256516:46100° 04:04264°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256517:45106° 04:48257°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256518:48112° 05:36251°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256519:54116° 06:29246°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256521:02118° 07:29243°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256522:07118° 08:33242°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256523:07115° 09:39243°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256500:00- 10:43246°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:00112° 11:44251°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256500:47106° 12:40256°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:30101° 13:33262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:09095° 14:24268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:46088° 15:13275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:23082° 16:01280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:00077° 16:50286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:39072° 17:41290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:21068° 18:32294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:06065° 19:24296°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy