พระจันทร์ขึ้น-ตก สระแก้ว กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, พระจันทร์ตก สระแก้ว, ดวงจันทร์ขึ้น สระแก้ว, ดวงจันทร์ตก สระแก้ว, เวลาพระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, เวลาพระจันทร์ตก สระแก้ว, ตารางพระจันทร์ขึ้น สระแก้ว, ตารางพระจันทร์ตก สระแก้ว

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:11116° 04:43244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:09113° 05:47245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:01109° 06:49248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:47105° 07:48253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2899° 08:43258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0793° 09:35264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4388° 10:23270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2082° 11:11275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:44266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:1191° 12:31272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:4686° 13:17277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:2280° 14:04282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:5975° 14:52287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:3871° 15:41291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:2068° 16:31294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:0665° 17:24296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:5564° 18:16296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:4764° 19:08296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:4165° 19:57293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:3668° 20:44290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:3172° 21:28286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:2477° 22:10280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:1783° 22:51274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:1089° 23:31268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:0495° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:59101° 00:13262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:58107° 00:58256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:00112° 01:47251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:04115° 02:41246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:09116° 03:40244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:11116° 04:43244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:09113° 05:47245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:01109° 06:49248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:47105° 07:48253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2899° 08:43258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0793° 09:35264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4388° 10:23270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2082° 11:11275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:5677° 11:58281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy