พระจันทร์ขึ้น-ตก สมุทรปราการ ตุลาคม 2566

พระจันทร์ขึ้น สมุทรปราการ, พระจันทร์ตก สมุทรปราการ, ดวงจันทร์ขึ้น สมุทรปราการ, ดวงจันทร์ตก สมุทรปราการ, เวลาพระจันทร์ขึ้น สมุทรปราการ, เวลาพระจันทร์ตก สมุทรปราการ, ตารางพระจันทร์ขึ้น สมุทรปราการ, ตารางพระจันทร์ตก สมุทรปราการ

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256623:00061° 11:33299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:55061° 12:28299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:19298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:48063° 14:06295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:40067° 14:48291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:30071° 15:27287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:18076° 16:03281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:04081° 16:37276 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 256619:40075° 07:40282 °
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 256620:26069° 08:38288 °
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 256621:15065° 09:37293 °
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:06062° 10:36297 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256623:00061° 11:33299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:55061° 12:28299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:19298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:48063° 14:06295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:40067° 14:48291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:30071° 15:27287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:18076° 16:03281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:04081° 16:37276 °
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 256604:50087° 17:11270 °
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 256605:36093° 17:46264 °
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 256606:23100° 18:22258 °
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 256607:12105° 19:01252 °
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 256608:05111° 19:45247 °
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 256609:01115° 20:33244 °
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256610:00118° 21:27241 °
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 256611:00119° 22:26241 °
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 256612:00119° 23:29242 °
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 256612:56116° 00:00-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 256613:48112° 00:31246 °
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 256614:37106° 01:33251 °
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 256615:21100° 02:32257 °
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 256616:04092° 03:30264 °
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256616:46085° 04:26271 °
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 256617:29078° 05:23279 °
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 256618:14072° 06:20285 °
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 256619:02067° 07:19291 °
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 256619:53063° 08:19295 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy