พระจันทร์ขึ้น-ตก สงขลา (เกาะหนู) มิถุนายน 2566

พระจันทร์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), พระจันทร์ตก สงขลา (เกาะหนู), ดวงจันทร์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), ดวงจันทร์ตก สงขลา (เกาะหนู), เวลาพระจันทร์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), เวลาพระจันทร์ตก สงขลา (เกาะหนู), ตารางพระจันทร์ขึ้น สงขลา (เกาะหนู), ตารางพระจันทร์ตก สงขลา (เกาะหนู)

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:52° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:58° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:00° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:00° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:46° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:36° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:25° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0003:21° 00:00-
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0004:05° 00:00-
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0004:53° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0005:48° 00:00-
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0006:48° 00:00-
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:52° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:58° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:00° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:00° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:46° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:36° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:25° 00:00-
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0015:15° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0016:07° 00:00-
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0017:00° 00:00-
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0017:54° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:49° 00:00-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:42° 00:00-
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0020:32° 00:00-
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0021:19° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0022:03° 00:00-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0022:43° 00:00-
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0023:21° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0023:58° 00:00-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0000:36° 00:00-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0001:14° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0001:56° 00:00-
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0002:41° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy