พระจันทร์ขึ้น-ตก ยะลา มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น ยะลา, พระจันทร์ตก ยะลา, ดวงจันทร์ขึ้น ยะลา, ดวงจันทร์ตก ยะลา, เวลาพระจันทร์ขึ้น ยะลา, เวลาพระจันทร์ตก ยะลา, ตารางพระจันทร์ขึ้น ยะลา, ตารางพระจันทร์ตก ยะลา

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:19° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:08° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0001:59° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0002:50° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:42° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:33° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:23° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:10° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:35° 00:0006:33°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:22° 00:0006:33°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:12° 00:0006:33°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:02° 00:0006:33°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0004:54° 00:0006:33°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0005:46° 00:0006:33°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:37° 00:0006:33°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:26° 00:0006:33°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:12° 00:0006:32°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0008:55° 00:0006:32°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:36° 00:0006:32°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:15° 00:0006:32°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:53° 00:0006:32°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:0011:32° 00:0006:32°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:00- 00:0006:31°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:55° 00:0006:31°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:43° 00:0006:31°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:37° 00:0006:31°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:38° 00:0006:31°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:43° 00:0006:30°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:51° 00:0006:30°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:58° 00:0006:30°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0020:00° 00:0006:29°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:57° 00:0006:29°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:50° 00:0006:29°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:41° 00:0006:29°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:30° 00:0006:28°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:19° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:08° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0001:59° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy