พระจันทร์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:19116° 04:48243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:16113° 05:52245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07110° 06:54248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:53105° 07:54253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:35099° 08:49258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:13093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:49088° 10:30270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:25082° 11:17275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:50266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:17091° 12:37272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:52085° 13:24277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:28080° 14:11282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:04075° 14:58287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:43071° 15:48291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:25068° 16:39294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:11065° 17:31296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:00064° 18:23296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:52064° 19:15296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:47065° 20:04294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:41068° 20:51290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:36072° 21:35286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:30077° 22:16280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:23083° 22:57274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:16089° 23:37268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:10095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:06101° 00:19262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:05107° 01:04256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:07112° 01:52250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:11115° 02:46246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:16117° 03:45244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:19116° 04:48243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:16113° 05:52245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07110° 06:54248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:53105° 07:54253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:35099° 08:49258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:13093° 09:40264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:49088° 10:30270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:25082° 11:17275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:04281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy