พระจันทร์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา ตุลาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:17089° 04:55268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:53083° 05:43274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:30078° 06:31280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:08073° 07:19285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:48069° 08:08290 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:32066° 08:59293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:19064° 09:50296 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:08063° 10:42297 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256401:10064° 14:29294 °
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256402:04067° 15:17291 °
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256403:00071° 16:02287 °
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256403:55076° 16:45281 °
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256404:50082° 17:27275 °
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256405:46088° 18:09268 °
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:43095° 18:53261 °
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256407:42102° 19:39255 °
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256408:43108° 20:29250 °
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256409:46113° 21:23246 °
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256410:51116° 22:22243 °
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256411:54117° 23:23243 °
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256412:54117° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256413:49114° 00:24244 °
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256414:38110° 01:24247 °
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256415:22106° 02:21252 °
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256416:03100° 03:15257 °
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256416:41094° 04:06263 °
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:17089° 04:55268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:53083° 05:43274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:30078° 06:31280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:08073° 07:19285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:48069° 08:08290 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:32066° 08:59293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:19064° 09:50296 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:08063° 10:42297 °
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256423:00063° 11:32297 °
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256423:53065° 12:22296 °
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256400:00- 13:09293 °
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256400:47069° 13:53289 °
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256401:41073° 14:36284 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy