พระจันทร์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา ตุลาคม 2566

พระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:05062° 10:37297 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256622:58061° 11:35299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:53061° 12:30299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:21298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:47063° 14:07295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:39066° 14:49291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:29071° 15:27287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:17076° 16:03281 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 256619:39075° 07:41282 °
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 256620:25069° 08:39288 °
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 256621:13065° 09:38293 °
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:05062° 10:37297 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256622:58061° 11:35299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:53061° 12:30299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:21298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:47063° 14:07295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:39066° 14:49291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:29071° 15:27287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:17076° 16:03281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:03081° 16:37276 °
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 256604:49087° 17:11270 °
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 256605:36093° 17:45264 °
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 256606:23100° 18:21258 °
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 256607:13105° 19:00252 °
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 256608:06111° 19:43247 °
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 256609:02115° 20:32243 °
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256610:01118° 21:26241 °
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 256611:02119° 22:25241 °
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 256612:01119° 23:27242 °
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 256612:58116° 00:00-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 256613:50112° 00:30246 °
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 256614:38106° 01:32251 °
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 256615:22100° 02:31257 °
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 256616:04092° 03:29264 °
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256616:46085° 04:26271 °
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 256617:28078° 05:23279 °
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 256618:13072° 06:21285 °
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 256619:01067° 07:20291 °
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 256619:52063° 08:20295 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy