พระจันทร์ขึ้น-ตก ปัตตานี กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, พระจันทร์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ตก ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ตก ปัตตานี

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:01115° 05:01244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:00113° 06:04246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:54109° 07:04249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:42104° 08:00253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2799° 08:53258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0893° 09:41264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4888° 10:27270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2782° 11:12275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:49266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:1391° 12:33272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:5286° 13:17277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:3080° 14:01282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:1076° 14:46287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:5171° 15:33290°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:3568° 16:22293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:2266° 17:13295°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:1364° 18:05296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:0564° 18:57295°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:5866° 19:48293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:5169° 20:37290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:4372° 21:23285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:3477° 22:08280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:2483° 22:52274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:1489° 23:36268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:0495° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:57101° 00:21262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:52107° 01:09256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256414:52111° 02:00251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256415:54114° 02:57247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256416:58116° 03:57245°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:01115° 05:01244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:00113° 06:04246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:54109° 07:04249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:42104° 08:00253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2799° 08:53258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0893° 09:41264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4888° 10:27270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2782° 11:12275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 11:56280°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy