พระจันทร์ขึ้น-ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), พระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ดวงจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ดวงจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), เวลาพระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), เวลาพระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ตารางพระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ตารางพระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:18116° 04:54244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:15113° 05:58245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07109° 07:00248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:54104° 07:59253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:3699° 08:53258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:1593° 09:44264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:5288° 10:32270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2982° 11:19275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:53266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:1991° 12:40272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:5586° 13:26277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:3280° 14:12282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:0975° 14:59287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:4971° 15:47291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:3168° 16:38294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:1765° 17:30296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:0664° 18:22296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:5964° 19:14295°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:5365° 20:03293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:4768° 20:51290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:4172° 21:35285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:3477° 22:18280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:2783° 22:59274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:1989° 23:40268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:1295° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:07101° 00:23262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:05107° 01:08256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:07112° 01:58251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:11115° 02:52247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:15116° 03:51244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:18116° 04:54244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:15113° 05:58245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07109° 07:00248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:54104° 07:59253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:3699° 08:53258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:1593° 09:44264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:5288° 10:32270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2982° 11:19275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:06281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy