พระจันทร์ขึ้น-ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ตุลาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), พระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ดวงจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ดวงจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), เวลาพระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), เวลาพระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ตารางพระจันทร์ขึ้น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), ตารางพระจันทร์ตก ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:2089° 04:58268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:5783° 05:45274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:3478° 06:32280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:1373° 07:20285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:5469° 08:08289 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:3866° 08:58293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:2564° 09:49295 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:1563° 10:41297 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256401:1665° 14:29294 °
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256402:1067° 15:16291 °
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256403:0571° 16:02287 °
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256404:0076° 16:46281 °
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256404:5482° 17:29275 °
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256405:4988° 18:12268 °
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:4595° 18:57262 °
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256407:43102° 19:44255 °
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256408:43108° 20:35250 °
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256409:46112° 21:30246 °
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256410:50116° 22:28244 °
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256411:53117° 23:29243 °
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256412:53116° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256413:48114° 00:31245 °
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256414:38110° 01:30248 °
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256415:23106° 02:26252 °
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256416:04100° 03:19257 °
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256416:4394° 04:09263 °
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:2089° 04:58268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:5783° 05:45274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:3478° 06:32280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:1373° 07:20285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:5469° 08:08289 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:3866° 08:58293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:2564° 09:49295 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:1563° 10:41297 °
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256423:0664° 11:31297 °
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256423:5966° 12:21295 °
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256400:00- 13:08293 °
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256400:5369° 13:54289 °
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256401:4673° 14:37284 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy