พระจันทร์ขึ้น-ตก นราธิวาส มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, พระจันทร์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ตก นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ตก นราธิวาส

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:16° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:06° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0001:56° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0002:48° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:40° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:31° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:20° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:07° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:32° 00:0006:31°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:20° 00:0006:31°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:09° 00:0006:31°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:00° 00:0006:31°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0004:52° 00:0006:31°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0005:44° 00:0006:30°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:35° 00:0006:30°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:24° 00:0006:30°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:10° 00:0006:30°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0008:53° 00:0006:30°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:34° 00:0006:30°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:13° 00:0006:30°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:51° 00:0006:30°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:0011:29° 00:0006:29°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:00- 00:0006:29°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:53° 00:0006:29°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:41° 00:0006:29°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:35° 00:0006:29°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:36° 00:0006:28°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:41° 00:0006:28°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:49° 00:0006:28°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:55° 00:0006:28°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:58° 00:0006:27°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:55° 00:0006:27°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:48° 00:0006:27°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:39° 00:0006:26°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:28° 00:0006:26°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:16° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:06° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0001:56° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy