พระจันทร์ขึ้น-ตก นราธิวาส กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, พระจันทร์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ตก นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ตก นราธิวาส

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256417:58115° 04:59244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256418:57113° 06:02246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:51109° 07:02249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:40104° 07:59253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2499° 08:51258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0693° 09:39264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4688° 10:25270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2582° 11:09275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:47266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:1191° 12:31272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:5086° 13:15277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:2880° 13:58282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:0876° 14:43287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:4972° 15:30290°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:3468° 16:19293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:2166° 17:10295°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:1164° 18:02296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:0364° 18:54295°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:5766° 19:45293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:5069° 20:34290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:4272° 21:21285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:3277° 22:06280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:2283° 22:50274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:1289° 23:34268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:0295° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:54101° 00:19262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:50107° 01:07256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256414:49111° 01:59251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256415:51114° 02:55247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256416:55116° 03:56245°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256417:58115° 04:59244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256418:57113° 06:02246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:51109° 07:02249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:40104° 07:59253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:2499° 08:51258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:0693° 09:39264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:4688° 10:25270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:2582° 11:09275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 11:53280°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy