พระจันทร์ขึ้น-ตก นราธิวาส พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, พระจันทร์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ตก นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ตก นราธิวาส

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:25100° 13:39262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:08095° 14:26269°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:48088° 15:11274°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:28083° 15:57280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:08077° 16:43285°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:50072° 17:30290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:35068° 18:20293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:21065° 19:10296°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:10075° 18:46287°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:53071° 19:35291°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256507:38067° 20:25294°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256508:26064° 21:16296°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256509:15063° 22:07297°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256510:06063° 22:57297°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256510:57064° 23:46295°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256511:48067° 00:00-
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256512:37070° 00:32291°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256513:25075° 01:17287°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256514:13080° 02:00282°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256515:01086° 02:42277°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256515:50093° 03:24270°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256516:42099° 04:09264°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256517:37106° 04:56257°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256518:37111° 05:47252°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256519:40115° 06:44247°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256520:46117° 07:45244°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256521:52117° 08:50243°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256522:53115° 09:55244°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256523:49111° 10:58247°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:00- 11:56251°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256500:39106° 12:49257°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:25100° 13:39262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:08095° 14:26269°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:48088° 15:11274°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:28083° 15:57280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256504:08077° 16:43285°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:50072° 17:30290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:35068° 18:20293°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:21065° 19:10296°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy