พระจันทร์ขึ้น-ตก นราธิวาส ตุลาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, พระจันทร์ตก นราธิวาส, ดวงจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ดวงจันทร์ตก นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, เวลาพระจันทร์ตก นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ขึ้น นราธิวาส, ตารางพระจันทร์ตก นราธิวาส

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:1389° 04:51268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:5283° 05:35274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:3278° 06:20280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:1373° 07:05285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:5669° 07:52289 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:4266° 08:40293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:3064° 09:29295 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:2064° 10:20296 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256401:2065° 14:09294 °
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256402:1368° 14:59291 °
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256403:0671° 15:47286 °
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256403:5876° 16:33281 °
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256404:5082° 17:19275 °
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256405:4288° 18:05268 °
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256406:3595° 18:53262 °
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256407:30102° 19:43256 °
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256408:27107° 20:36250 °
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256409:27112° 21:33246 °
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256410:29115° 22:33244 °
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256411:32116° 23:35244 °
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256412:32116° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256413:29114° 00:35245 °
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256414:21110° 01:33248 °
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256415:08105° 02:27252 °
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256415:52100° 03:17257 °
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256416:3394° 04:05263 °
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256417:1389° 04:51268 °
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256417:5283° 05:35274 °
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256418:3278° 06:20280 °
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256419:1373° 07:05285 °
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256419:5669° 07:52289 °
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256420:4266° 08:40293 °
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256421:3064° 09:29295 °
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256422:2064° 10:20296 °
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256423:1164° 11:11296 °
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256400:00- 12:01295 °
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256400:0366° 12:50292 °
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256400:5569° 13:37289 °
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256401:4674° 14:23284 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy