พระจันทร์ขึ้น-ตก นครสวรรค์ ตุลาคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, พระจันทร์ตก นครสวรรค์, ดวงจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ดวงจันทร์ตก นครสวรรค์, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, เวลาพระจันทร์ตก นครสวรรค์, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ตารางพระจันทร์ตก นครสวรรค์

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:04062° 10:42297 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256622:57061° 11:40299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:52061° 12:35299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:26298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:46063° 14:12295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:38066° 14:53292 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:29071° 15:31287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:17076° 16:06281 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 256619:39075° 07:44282 °
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 256620:25069° 08:43289 °
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 256621:13065° 09:43294 °
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:04062° 10:42297 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256622:57061° 11:40299 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256623:52061° 12:35299 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:00- 13:26298 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:46063° 14:12295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:38066° 14:53292 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:29071° 15:31287 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:17076° 16:06281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:05081° 16:40276 °
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 256604:51087° 17:13270 °
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 256605:38093° 17:47264 °
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 256606:26100° 18:22258 °
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 256607:17105° 19:00252 °
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 256608:10111° 19:43247 °
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 256609:07115° 20:31243 °
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256610:06118° 21:25241 °
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 256611:07120° 22:23241 °
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 256612:06119° 23:26242 °
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 256613:03116° 00:00-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 256613:54112° 00:29245 °
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 256614:41106° 01:32250 °
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 256615:25100° 02:32257 °
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 256616:06092° 03:31264 °
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256616:47085° 04:28271 °
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 256617:29078° 05:26279 °
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 256618:13072° 06:25285 °
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 256619:00067° 07:25291 °
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 256619:51063° 08:25296 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy