พระจันทร์ขึ้น-ตก นครสวรรค์ มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, พระจันทร์ตก นครสวรรค์, ดวงจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ดวงจันทร์ตก นครสวรรค์, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, เวลาพระจันทร์ตก นครสวรรค์, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครสวรรค์, ตารางพระจันทร์ตก นครสวรรค์

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:34° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:27° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:21° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:14° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0004:07° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:59° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:47° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:32° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:47° 00:0006:49°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:39° 00:0006:49°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:31° 00:0006:49°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:25° 00:0006:49°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:19° 00:0006:48°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:11° 00:0006:48°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0007:02° 00:0006:48°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:50° 00:0006:47°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:33° 00:0006:47°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:13° 00:0006:47°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:50° 00:0006:46°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:26° 00:0006:46°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0011:00° 00:0006:46°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:45°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:10° 00:0006:45°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:50° 00:0006:44°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:34° 00:0006:44°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:24° 00:0006:43°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:22° 00:0006:43°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:27° 00:0006:42°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:37° 00:0006:42°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:46° 00:0006:41°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:53° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:55° 00:0006:40°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:53° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:48° 00:0006:39°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:41° 00:0006:38°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:34° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:27° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:21° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy