พระจันทร์ขึ้น-ตก นครศรีธรรมราช มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, พระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, เวลาพระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ตารางพระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:26° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:16° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:08° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:00° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:52° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:43° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:32° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:19° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:42° 00:0006:41°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:30° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:20° 00:0006:41°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:11° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:04° 00:0006:40°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0005:56° 00:0006:40°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:47° 00:0006:40°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:35° 00:0006:40°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:21° 00:0006:40°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:04° 00:0006:40°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:44° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:22° 00:0006:39°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:59° 00:0006:39°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:39°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:16° 00:0006:39°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:59° 00:0006:38°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:46° 00:0006:38°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:39° 00:0006:38°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:39° 00:0006:38°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:45° 00:0006:37°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:53° 00:0006:37°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0019:00° 00:0006:37°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0020:03° 00:0006:36°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0021:01° 00:0006:36°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:55° 00:0006:35°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:47° 00:0006:35°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:37° 00:0006:35°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:26° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:16° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:08° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy