พระจันทร์ขึ้น-ตก นครราชสีมา มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นครราชสีมา, พระจันทร์ตก นครราชสีมา, ดวงจันทร์ขึ้น นครราชสีมา, ดวงจันทร์ตก นครราชสีมา, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครราชสีมา, เวลาพระจันทร์ตก นครราชสีมา, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครราชสีมา, ตารางพระจันทร์ตก นครราชสีมา

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:25° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:18° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:11° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:04° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:57° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:49° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:37° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:22° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:38° 00:0006:40°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:30° 00:0006:40°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:22° 00:0006:40°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:15° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:09° 00:0006:40°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:02° 00:0006:39°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:52° 00:0006:39°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:40° 00:0006:39°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:24° 00:0006:38°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:04° 00:0006:38°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:41° 00:0006:38°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:17° 00:0006:37°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:51° 00:0006:37°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:0011:26° 00:0006:36°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:00- 00:0006:36°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:42° 00:0006:36°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:27° 00:0006:35°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:17° 00:0006:35°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:16° 00:0006:34°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:21° 00:0006:34°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:30° 00:0006:33°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:39° 00:0006:33°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:45° 00:0006:32°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:47° 00:0006:32°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:45° 00:0006:31°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:39° 00:0006:31°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:32° 00:0006:30°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:25° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:18° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:11° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy