พระจันทร์ขึ้น-ตก นครพนม ตุลาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น นครพนม, พระจันทร์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครพนม, เวลาพระจันทร์ตก นครพนม, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครพนม, ตารางพระจันทร์ตก นครพนม

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256400:0017:00° 00:0004:37°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256400:0017:34° 00:0005:27°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256400:0018:10° 00:0006:16°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256400:0018:47° 00:0007:05°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256400:0019:26° 00:0007:56°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256400:0020:09° 00:0008:47°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256400:0020:55° 00:0009:39°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256400:0021:44° 00:0010:31°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 256400:0000:46° 00:0014:18°
วันเสาร์ที่ 02 ตุลาคม 256400:0001:41° 00:0015:04°
วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 256400:0002:38° 00:0015:48°
วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 256400:0003:34° 00:0016:30°
วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 256400:0004:31° 00:0017:11°
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 256400:0005:28° 00:0017:52°
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 256400:0006:27° 00:0018:34°
วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 256400:0007:27° 00:0019:19°
วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 256400:0008:30° 00:0020:07°
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 256400:0009:34° 00:0021:00°
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 256400:0010:40° 00:0021:58°
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 256400:0011:43° 00:0022:59°
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 256400:0012:43° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 256400:0013:37° 00:0000:01°
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256400:0014:26° 00:0001:01°
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 256400:0015:09° 00:0001:59°
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 256400:0015:48° 00:0002:54°
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 256400:0016:25° 00:0003:47°
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 256400:0017:00° 00:0004:37°
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 256400:0017:34° 00:0005:27°
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 256400:0018:10° 00:0006:16°
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 256400:0018:47° 00:0007:05°
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 256400:0019:26° 00:0007:56°
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 256400:0020:09° 00:0008:47°
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 256400:0020:55° 00:0009:39°
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 256400:0021:44° 00:0010:31°
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 256400:0022:36° 00:0011:22°
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 256400:0023:30° 00:0012:11°
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 256400:00- 00:00-
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 256400:0000:24° 00:0013:41°
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 256400:0001:20° 00:0014:22°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy