พระจันทร์ขึ้น-ตก นครพนม มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น นครพนม, พระจันทร์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครพนม, เวลาพระจันทร์ตก นครพนม, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครพนม, ตารางพระจันทร์ตก นครพนม

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:17° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:10° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:05° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0002:59° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:52° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:43° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:31° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:16° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:29° 00:0006:33°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:22° 00:0006:33°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:15° 00:0006:32°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:09° 00:0006:32°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:03° 00:0006:32°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0005:56° 00:0006:31°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:47° 00:0006:31°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:34° 00:0006:31°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:17° 00:0006:30°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0008:57° 00:0006:30°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:33° 00:0006:30°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:08° 00:0006:29°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:41° 00:0006:29°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:0011:15° 00:0006:28°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:00- 00:0006:28°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:28° 00:0006:27°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:12° 00:0006:27°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:01° 00:0006:26°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0014:59° 00:0006:26°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:04° 00:0006:25°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:13° 00:0006:25°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:23° 00:0006:24°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:31° 00:0006:23°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:34° 00:0006:23°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:33° 00:0006:22°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:29° 00:0006:22°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:23° 00:0006:21°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:17° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:10° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:05° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy