พระจันทร์ขึ้น-ตก นครพนม กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น นครพนม, พระจันทร์ตก นครพนม, ดวงจันทร์ขึ้น นครพนม, ดวงจันทร์ตก นครพนม, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครพนม, เวลาพระจันทร์ตก นครพนม, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครพนม, ตารางพระจันทร์ตก นครพนม

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:08116° 04:24243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:04114° 05:28245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:55110° 06:32248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:40105° 07:32252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:20099° 08:29258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256421:57093° 09:22264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:32088° 10:12269°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:06082° 11:01275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00091° 11:32266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:00- 12:20272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:34086° 13:08277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:08080° 13:56283°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:44075° 14:45287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:22071° 15:35291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:03067° 16:27294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256403:47065° 17:20296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:36063° 18:12297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:28063° 19:04296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:23065° 19:53294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:19068° 20:38290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:14072° 21:21286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:09077° 22:02280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:04083° 22:41274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256410:58089° 23:20268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256411:54095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:51102° 00:00262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:52107° 00:43256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256414:55112° 01:30250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:00116° 02:23246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:06117° 03:21244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:08116° 04:24243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:04114° 05:28245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:55110° 06:32248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:40105° 07:32252°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:20099° 08:29258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256421:57093° 09:22264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:32088° 10:12269°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:06082° 11:01275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:42077° 11:50281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy