พระจันทร์ขึ้น-ตก ตาก (แม่สอด) พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น ตาก (แม่สอด), พระจันทร์ตก ตาก (แม่สอด), ดวงจันทร์ขึ้น ตาก (แม่สอด), ดวงจันทร์ตก ตาก (แม่สอด), เวลาพระจันทร์ขึ้น ตาก (แม่สอด), เวลาพระจันทร์ตก ตาก (แม่สอด), ตารางพระจันทร์ขึ้น ตาก (แม่สอด), ตารางพระจันทร์ตก ตาก (แม่สอด)

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256500:0013:46° 00:0005:54°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256500:0014:38° 00:0005:55°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256500:0015:28° 00:0005:55°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256500:0016:18° 00:0005:55°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256500:0017:09° 00:0005:55°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256500:0018:00° 00:0005:56°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256500:0018:52° 00:0005:56°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256500:0019:45° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256500:0019:14° 00:0005:52°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256500:0020:06° 00:0005:52°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256500:0020:59° 00:0005:52°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256500:0021:51° 00:0005:52°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256500:0022:43° 00:0005:52°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256500:0023:33° 00:0005:52°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256500:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256500:0000:20° 00:0005:52°
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256500:0001:03° 00:0005:52°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256500:0001:44° 00:0005:52°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256500:0002:23° 00:0005:52°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256500:0003:00° 00:0005:52°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256500:0003:38° 00:0005:52°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256500:0004:17° 00:0005:53°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256500:0004:59° 00:0005:53°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256500:0005:46° 00:0005:53°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256500:0006:38° 00:0005:53°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256500:0007:37° 00:0005:53°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256500:0008:41° 00:0005:53°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256500:0009:47° 00:0005:54°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256500:00- 00:0005:54°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:0011:54° 00:0005:54°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256500:0012:52° 00:0005:54°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256500:0013:46° 00:0005:54°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256500:0014:38° 00:0005:55°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256500:0015:28° 00:0005:55°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256500:0016:18° 00:0005:55°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256500:0017:09° 00:0005:55°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256500:0018:00° 00:0005:56°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256500:0018:52° 00:0005:56°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256500:0019:45° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy