พระจันทร์ขึ้น-ตก ตราด (คลองใหญ่) พฤษภาคม 2565

พระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), พระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่)

พฤษภาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:25101° 13:31262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:05095° 14:21268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:43088° 15:09275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:21083° 15:56280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256503:59077° 16:45286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:39072° 17:34290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:21068° 18:25294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:06065° 19:17296°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 256506:00075° 18:49287°
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 256506:41071° 19:39292°
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 256507:24067° 20:31295°
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 256508:11064° 21:23297°
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 256508:59063° 22:14298°
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 256509:50063° 23:04297°
วันเสาร์ที่ 07 พฤษภาคม 256510:42064° 23:52295°
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 256511:33066° 00:00-
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 256512:24070° 00:37292°
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 256513:15075° 01:19288°
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 256514:05080° 02:00282°
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 256514:55086° 02:40277°
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 256515:47093° 03:20270°
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256516:41100° 04:02264°
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 256517:39106° 04:46257°
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 256518:41111° 05:35251°
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 256519:47115° 06:30247°
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 256520:54117° 07:30243°
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 256521:59117° 08:34242°
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 256522:59115° 09:40243°
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 256523:53111° 10:44246°
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 256500:00- 11:44251°
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 256500:42106° 12:39256°
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 256501:25101° 13:31262°
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 256502:05095° 14:21268°
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 256502:43088° 15:09275°
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 256503:21083° 15:56280°
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256503:59077° 16:45286°
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 256504:39072° 17:34290°
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 256505:21068° 18:25294°
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 256506:06065° 19:17296°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy