พระจันทร์ขึ้น-ตก ตราด (คลองใหญ่) กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), พระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ดวงจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), เวลาพระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระจันทร์ขึ้น ตราด (คลองใหญ่), ตารางพระจันทร์ตก ตราด (คลองใหญ่)

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:04116° 04:44244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:02113° 05:47245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:54109° 06:49248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:41104° 07:47253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:24099° 08:42258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:03093° 09:32264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:41088° 10:20270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:17082° 11:07275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:41266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:07091° 12:27272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:44086° 13:13277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:20080° 13:59282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:58076° 14:46287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:38071° 15:34291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:20068° 16:24294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:06065° 17:16296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:56064° 18:08296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:48064° 19:00295°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:42065° 19:50293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:36068° 20:37290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:30072° 21:22285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:23077° 22:05280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:15083° 22:47274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:07089° 23:28268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:00095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:54101° 00:11262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:52107° 00:57256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256414:53112° 01:47251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256415:57115° 02:41247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:01116° 03:41244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:04116° 04:44244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:02113° 05:47245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256419:54109° 06:49248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:41104° 07:47253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:24099° 08:42258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:03093° 09:32264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:41088° 10:20270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:17082° 11:07275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:55077° 11:53280°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy