พระจันทร์ขึ้น-ตก ตรัง กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ตรัง, พระจันทร์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระจันทร์ขึ้น ตรัง, เวลาพระจันทร์ตก ตรัง, ตารางพระจันทร์ขึ้น ตรัง, ตารางพระจันทร์ตก ตรัง

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:09115° 05:06244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:08113° 06:09246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:02109° 07:10249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:50104° 08:07253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:3499° 08:59258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:1693° 09:48264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:5588° 10:34270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:3382° 11:19275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:56266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:2091° 12:41272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:5986° 13:24277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:3780° 14:09282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:1676° 14:54287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:5771° 15:41290°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:4168° 16:30293°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:2866° 17:21295°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:1864° 18:13296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256406:1064° 19:05295°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256407:0466° 19:56293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:5769° 20:45290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:5072° 21:31285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:4177° 22:16280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:3183° 22:59274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:2189° 23:43268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:1295° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:04101° 00:28262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:00107° 01:15256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:00111° 02:07251°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:02114° 03:03247°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:06116° 04:03245°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:09115° 05:06244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:08113° 06:09246°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:02109° 07:10249°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:50104° 08:07253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:3499° 08:59258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:1693° 09:48264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:5588° 10:34270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:3382° 11:19275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:03280°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy