พระจันทร์ขึ้น-ตก ตรัง ตุลาคม 2566

พระจันทร์ขึ้น ตรัง, พระจันทร์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระจันทร์ขึ้น ตรัง, เวลาพระจันทร์ตก ตรัง, ตารางพระจันทร์ขึ้น ตรัง, ตารางพระจันทร์ตก ตรัง

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256623:18061° 11:24298 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256600:00- 12:18298 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:12062° 13:10297 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256601:05064° 13:58295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:55067° 14:42291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:43071° 15:23286 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:28076° 16:02281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:12082° 16:39276 °

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 256619:51075° 07:39282 °
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 256620:40069° 08:34288 °
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 256621:31065° 09:30293 °
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256622:24063° 10:27296 °
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256623:18061° 11:24298 °
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256600:00- 12:18298 °
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:12062° 13:10297 °
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256601:05064° 13:58295 °
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256601:55067° 14:42291 °
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256602:43071° 15:23286 °
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256603:28076° 16:02281 °
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256604:12082° 16:39276 °
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 256604:55087° 17:15270 °
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 256605:38093° 17:53264 °
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 256606:23099° 18:32258 °
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 256607:10105° 19:14252 °
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 256608:00110° 19:59248 °
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 256608:53114° 20:50244 °
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256609:51117° 21:46242 °
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 256610:50119° 22:45241 °
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 256611:50118° 23:46243 °
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 256612:48116° 00:00-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 256613:43111° 00:47246 °
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 256614:34106° 01:46251 °
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 256615:21099° 02:42257 °
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 256616:07092° 03:37264 °
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256616:53085° 04:30271 °
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 256617:39078° 05:23278 °
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 256618:27072° 06:18285 °
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 256619:17067° 07:14291 °
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 256620:10064° 08:11295 °

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy