พระจันทร์ขึ้น-ตก ตรัง มิถุนายน 2566

พระจันทร์ขึ้น ตรัง, พระจันทร์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระจันทร์ขึ้น ตรัง, เวลาพระจันทร์ตก ตรัง, ตารางพระจันทร์ขึ้น ตรัง, ตารางพระจันทร์ตก ตรัง

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:56° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0009:01° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:04° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:03° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:50° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:40° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:30° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0003:25° 00:00-
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0004:09° 00:00-
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0004:57° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0005:52° 00:00-
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0006:52° 00:00-
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:56° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0009:01° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:04° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:03° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:50° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:40° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:30° 00:00-
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0015:20° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0016:11° 00:00-
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0017:04° 00:00-
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0017:59° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:00-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:47° 00:00-
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0020:37° 00:00-
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0021:24° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0022:07° 00:00-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0022:48° 00:00-
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0023:26° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0000:03° 00:00-
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0000:40° 00:00-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0001:18° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0001:59° 00:00-
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0002:45° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy