พระจันทร์ขึ้น-ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์) มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), พระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), ดวงจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), ดวงจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), เวลาพระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), เวลาพระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), ตารางพระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), ตารางพระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์)

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:22° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:14° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:06° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0002:59° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0003:52° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:43° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:32° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:18° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:36° 00:0006:37°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:27° 00:0006:37°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:18° 00:0006:37°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:10° 00:0006:37°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:03° 00:0006:37°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0005:56° 00:0006:37°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:47° 00:0006:36°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:35° 00:0006:36°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:19° 00:0006:36°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:01° 00:0006:36°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:39° 00:0006:35°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:16° 00:0006:35°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:51° 00:0006:35°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:0011:27° 00:0006:34°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:00- 00:0006:34°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:45° 00:0006:34°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:31° 00:0006:33°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:23° 00:0006:33°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:22° 00:0006:32°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:27° 00:0006:32°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:36° 00:0006:32°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:44° 00:0006:31°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:49° 00:0006:31°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:49° 00:0006:30°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:46° 00:0006:30°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:39° 00:0006:29°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:31° 00:0006:29°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:22° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:14° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:06° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy