พระจันทร์ขึ้น-ตก ขอนแก่น กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, พระจันทร์ตก ขอนแก่น, ดวงจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, ดวงจันทร์ตก ขอนแก่น, เวลาพระจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, เวลาพระจันทร์ตก ขอนแก่น, ตารางพระจันทร์ขึ้น ขอนแก่น, ตารางพระจันทร์ตก ขอนแก่น

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:14116° 04:34243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:11114° 05:38245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:01110° 06:42248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:46105° 07:41253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:27099° 08:38258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:04093° 09:30264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:40088° 10:20270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:15082° 11:09275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:40266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:08091° 12:28272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:42085° 13:16277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:17080° 14:03282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256401:53075° 14:52287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:31071° 15:42291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:12067° 16:33294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256403:57065° 17:26296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256404:46063° 18:18297°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:39063° 19:10296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:33065° 19:59294°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:29068° 20:45290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:24072° 21:28286°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:19077° 22:09280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:13083° 22:48274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:07089° 23:28268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:02095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256412:59102° 00:09262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256413:58107° 00:52256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:01112° 01:40250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:06115° 02:33246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:12117° 03:31244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:14116° 04:34243°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:11114° 05:38245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:01110° 06:42248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:46105° 07:41253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:27099° 08:38258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:04093° 09:30264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:40088° 10:20270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:15082° 11:09275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256423:51077° 11:57281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy