พระจันทร์ขึ้น-ตก กาญจนบุรี มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น กาญจนบุรี, พระจันทร์ตก กาญจนบุรี, ดวงจันทร์ขึ้น กาญจนบุรี, ดวงจันทร์ตก กาญจนบุรี, เวลาพระจันทร์ขึ้น กาญจนบุรี, เวลาพระจันทร์ตก กาญจนบุรี, ตารางพระจันทร์ขึ้น กาญจนบุรี, ตารางพระจันทร์ตก กาญจนบุรี

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:34° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:27° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:20° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:13° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0004:06° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:57° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:46° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:31° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:48° 00:0006:49°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:39° 00:0006:49°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:31° 00:0006:49°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:24° 00:0006:49°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:17° 00:0006:49°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:10° 00:0006:48°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0007:01° 00:0006:48°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:49° 00:0006:48°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:33° 00:0006:48°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:13° 00:0006:47°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:51° 00:0006:47°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:27° 00:0006:47°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0011:02° 00:0006:46°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:46°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:14° 00:0006:46°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:54° 00:0006:45°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:39° 00:0006:45°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:30° 00:0006:44°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:29° 00:0006:44°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:34° 00:0006:43°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:43° 00:0006:43°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:52° 00:0006:42°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:57° 00:0006:42°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:58° 00:0006:41°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:56° 00:0006:41°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:50° 00:0006:40°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:42° 00:0006:40°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:34° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:27° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:20° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy